Prohlášení a ochrana osobních údajů

Prohlášení

Učinili jsme - a nadále budeme - velké úsilí poskytovat přesné a aktuální informace. Avšak neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, vyjádřené výslovně nebo předpokládané, že uvedené informace nebo odkazy zde jsou přesné a kompletní. Kromě toho se BIBUS s.r.o. neodpovídá žádným způsobem za přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo trestní škody vyplývající z použití, přístupu k nim či nemožnosti použití těchto informací. Kromě toho se BIBUS s.r.o. neodpovídá žádným způsobem za případné chyby nebo opomenutí v obsahu této smlouvy. Zejména to platí pro všechny odkazy na produkty a služby, které BIBUS s.r.o. Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. BIBUS s.r.o. mohou provádět vylepšení a / nebo změny v produktech a / nebo programy popsané v této informaci kdykoliv bez předchozího upozornění a nenese odpovědnost v žádném případě za možné následky takových změn.
Informace BIBUS s.r.o. zveřejňuje na World Wide Web mohou obsahovat odkazy nebo křížové odkazy na BIBUS s.r.o. produktů, programů a služeb - ilustrované a popsané -, které nejsou uvedeny na trh nebo k dostání ve vaší zemi. Takové odkazy neznamenají, že BIBUS s.r.o. zamýšlí takové produkty, programy nebo služby ve vaší zemi. Další informace lze získat od vašeho místního s.r.o. Business Contact Manager.

Je na vás, abyste provedli opatření, aby zajistily, že cokoliv vybíráte pro vaše použití, neobsahuje takové položky jako viry, červy, trojské koně a jiné objekty destruktivní povahy. V žádném případě BIBUS s.r.o., budou moci Každá smluvní strana za žádné přímé, nepřímé, zvláštní nebo jiné následné škody, které každé použití této webové stránky nebo jakýkoliv jiný stránkách uvedené, včetně, bez omezení, ušlého zisku, přerušení podnikání, ztráty programů nebo jiných dat na vašem systému zpracování informací nebo jinak, i když jsme byli výslovně upozorněni na možnost takových škod.

Naše vztahy s investory zpráva obsahuje výhledová prohlášení, založena na současných očekáváních, která zahrnují rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že skutečné výsledky firmy budou lišit. Tato rizika a nejasnosti patří technologická rizika a nejistoty spojená s vývojem procesu, který by mohl způsobit zastavení vývoje úsilí, zpoždění výrobky úvod, nebo výrazně snížit původně očekávané úrovně výrobků pro spotřebitele přijetí.

 

Ochrana osobních údajů

Tento dokument popisuje BIBUS s.r.o. politika týkající se informací o vás při návštěvě našich webových stránek. BIBUS s.r.o. uznává důležitost ochrany soukromí informací, které můžeme získat z našeho on-line návštěvníků. Množství a typ informací závisí na tom, jak používat naše webové stránky.

Používáme Obecně platí, že se osobní údaje shromážděné pro generování statistik a měření aktivity s cílem zlepšit využitelnost návštěv u zákazníka. Při běžném používání webu nemáme shromažďuje nebo ukládá osobní údaje jako je jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Existují případy, kdy BIBUS s.r.o. žádost osobní údaje, aby návštěvník webu služby nebo korespondence (např. brožury mailem). Tyto informace, jako je jméno, poštovní adresa, e-mailovou adresu, typ požadavku a případně další údaje shromážděné pro splnění vašeho požadavku. Informace jsou BIBUS s.r.o. pouze ke zlepšení našich služeb Vám. To není nikdy k dispozici na každém podniku.

Uživatelů internetu se může rozhodnout, že BIBUS s.r.o. osobní identifikační údaje. BIBUS s.r.o. se tyto informace používat pouze k určení, jak reagovat na elektronické pošty. Nebudeme používat jiné informace, než k vyřešení záležitosti uvedené v e-mailu.
Vyhrazujeme si právo změnit naše Zásady ochrany osobních údajů. Revidované Ochrana osobních údajů bude vztahovat pouze na údaje shromažďované po jeho vstupu v platnost. Veškeré úpravy budou zveřejněny nejpozději 10 dní před její účinností.

BIBUS s.r.o.

Vídeňská 125
619 00 BRNO
CZECH REPUBLIC

Tel. +420 547 125 300
Fax +420 547 125 310

E-mail bibus@bibus.cz
www.bibus.cz

 

IČ: 46346635
DIČ: CZ46346635