BIBUS NEWS | 2/2020

 

Kuličkové šrouby s vysokým zatížením THOMSONPříklad aplikace:
Vstřikovací lisy, lisy a stroje na výrobu kovů


Ideální řešení pro velké výrobní stroje pro operace vstřikování, lisování, výrobu kovů a plastů.

Přesně a bezpečně pohybují těžkými břemeny ve vodorovných a svislých osách, a přitom zajišťují dlouhou a spolehlivou životnost při minimální údržbě. Standardní portfolio obsahuje velikosti 40 až 160 mm v průměru s maximálním dynamickým zatížením až 1440kN. Výrobní závod ve Wolfschlugenu (Německo) flexibilně reaguje na požadavky zákazníků a přizpůsobuje tyto kuličkové šrouby dle aplikace na různé strojní zařízení.

Vyšší zatížení a delší životnost sestavy je přímou funkcí úspory. Thomson vyvinul vysoce zatížený kuličkový šroub implementací unikátní konstrukce, která poskytuje delší životnost ve srovnání s tradičními kuličkovými šrouby. Použití kuličkového šroubu s vysokým zatížením v aplikaci s nízkým zatížením prodlužuje životnost produktu až osmkrát.
Delší životnost dělá z těchto kuličkových šroubů THOMSON atraktivní volbu pro konstruktéry, kteří ve svých aplikacích chtějí vyměnit stávající standardní kuličkové a  trapézové šrouby nebo celé hydraulický systémy za ekonomicky a technicky efektivní inovativní řešení.

Vlastnosti a benefity kuličkových šroubů THOMSON s vysokým zatížením:

 • zvýšená kapacita pro aplikace s vysokým zatížením při vysokých rychlostech a 
 • dlouhé životnost při minimální údržbě
 • ekonomičtější řešení oproti hydraulickým systémům
 • přesnost polohování  ± 6µm/300mm
 • kompaktní design umožňuje menší rozměry a nižší hmotnost
 • optimalizovaná konstrukce jednoduché nebo dvojité matice pro maximalizaci nosnosti
 • délky šroubu až 15m 
 • hladký a tichý chod
 

více informací Vám poskytne

manažer produktu   Jaroslav Salajka 

 

 

 

Chapadla pro kolaborativní roboty


Správná volba chapadla pro kolaborativního robota je důležitá!

Tím, co je pro podniky v oblasti zvýšení flexibility důležité, není jen výběr správného robotického ramene, ale také volba nejvhodnějšího koncového nástroje. Teprve kompletní kolaborativní aplikace jako celek účinně eliminuje rutinní činnosti, uvolňuje pracovníky na hodnotnější práci a zvyšuje produktivitu celé firmy.

Společnost BIBUS proto rozšířila nabídku koncových nástrojů a příslušenství pro kolaborativní roboty. Najdete u nás chapadla, mobilní jednotky, kamery, objektivy, ochranné prvky.

Nejzajímavější novinky v nabídce chapadel:

 1. Elektrické chapadlo Soft Gripper dánského výrobce OnRobot

  Jedná se o flexibilní silikonový manipulátor, který umožňuje manipulaci s širokou škálou křehkých předmětů i nepravidelných tvarů. Soft Gripper se dodává se třemi výměnnými silikonovými kalíšky, je ideální pro zdvihání a pokládání ve výrobě potravin a nápojů a dalších „čistých“ výrobních provozech, jako je výroba kosmetiky a léků a ve výrobě a balení. Maximální užitečné zatížení je 2,2 kg a závisí na tvaru, měkkosti a tření předmětu, s nímž je manipulováno, rozměry úchopových prvků jsou v rozsahu 11 mm až 118 mm, v závislosti na použitém kalíšku.

 2. Elektrické chapadlo Co-act řady EGH německého výrobce Schunk

  Flexibilní uchopovač s dlouhým, nastavitelným zdvihem (80mm). Díky tomu a také díky dodávaným pružným prstům spou s chapadlem lze použít pro uchopování a přemisťování širokého spektra malých a středně velkých objektů v oblastech manipulace, montáže a kontroly kvality.

  Každý prst má 2 nastavitelné klouby, šířku uchopení tak lze snadno upravit podle individuálních požadavků. Tím se rozšiřuje rozsah použití chapadla a výměna prstů nebo celého chapadla již není nutná.

 3. Řada pneumatických chapadel RLSH, RHLF, RCKL japonského výrobce CKD

  Tato pneumatická chapadla jsou určena pro kolaborativní roboty a mají certifikaci společnosti UR+. To znamená, že jsou plně kompatibilní s produkty UR. Specializovaný software „CKD Pneumatic Gripper“, který je dodáván společně s chapadlem, umožňuje jednoduché a rychlé nastavení.

 

Soft Gripper OnRobot

Co-act EGH 

RLSH,RHLF, RCKL

více informací Vám poskytne  

manažer produktu   Libor Gajdušek 

 

 

 

Třístupňové antibakteriální filtry CKD zachytí až 99,999999% bakteriíAntibakteriální filtry CKD série SFC

 


antibakteriální účinnost


Během výroby, zpracování, manipulace, balení a transportu potravin je jejich kvalita a bezpečnost stále ovlivňována různými faktory, které mohou být důvodem k reklamacím.

Jedním ze zdrojů možné kontaminace může být použití stlačeného vzduchu a jiných plynů v rámci těchto procesů.
Kontaminaci obvykle spojovanou se stlačeným vzduchem lze rozlišovat podle formy na nečistoty (pevné částečky), vodu (ve formě vlhkosti) a oleje. Dalším velmi důležitým rizikovým faktorem je přítomnost mikrobiologických organismů jako jsou bakterie, které mohou být přenášeny systémy rozvodu stlačeného vzduchu, nebo šířeny díky podmínkám existujícím v těchto rozvodech. Nedostatečná kontrola stlačeného vzduchu tak může představovat obrovské potencionální ohrožení, zejména pokud se stlačený vzduch dostává do přímého kontaktu s potravinami např. při ochlazování, vyjímání z forem, míchání, balení a dalších procesech. Stupeň čistoty vzduchu nebo ochranných plynů je tak v potravinářském průmyslu velmi důležitý.

První dva filtrační stupně se skládají z předřazeného antibakteriálního filtru a vysoce výkonného filtru vyrobeného z netkaných vláken s obsahem iontů stříbra. Tyto dva stupně odstraní ze stlačeného vzduchu nežádoucí vlhkost, prachové částice a bakterie. Ionty stříbra obsažené ve filtru pronikají do buněčné struktury bakterií, kde se naváží na enzym a naruší tak jeho transportní funkci, čímž dojde eradikaci bakterií. 

Třetí filtrační stupeň obsahuje speciální membránu z dutých vláken s jemností 0,01µm s účinností zachycení 99,999999% bakterií, což odpovídá hodnotě LRV≥8.

Filtrační jednotku lze doplnit o dodatečný filtr s aktivním uhlím pro odstranění nežádoucích pachů.

Riziko kontaminace stlačeného vzduchu lze též dodatečně snížit instalací in-line filtrů CKD série SFS co nejblíže místu použití. Tyto filtry obsahují vložku s jemností 0,01µm se stejnou účinností viz. třetí stupeň SFC.

více informací Vám poskytne

manažer produktu   Zdeněk Kyjovský 

 

 

 

   

 

 

   
MECHATRONIKAPNEUMATIKAHYDRAULIKAENVIRONMENTÁLNÍ
TECHNOLOGIE
    

Nepřeji si nadále odebírat BIBUS NEWS
Mám problém se zobrazením BIBUS NEWS