25 let od založení společnosti BIBUS s.r.o.

Jak jsme začínali

V březnu 1992 přijel ze Švýcarska pan Felix Bibus a dotazoval se, jak se bude nově zakládající firma jmenovat. Mně to bylo celkem jedno, spíše jsem měl starost, jak budeme v Československu prodávat. Měli jsme tedy logo BIBUS, stejně jako měla švýcarská akciová společnost, značku jsme ale v Československu neměli. BIBUS nikdo u nás neznal, mnozí se domnívali, že zajišťujeme autobusovou dopravu , a zkušeností se soukromým podnikáním také mnoho nebylo.

Značka je symbolem úspěchu a musí se budovat. Začínali jsme velmi skromně, nebyly telefonní linky, začínalo se teprve faxovat, mobilní telefony neexistovaly, nebyly vyhovující prostory a především chyběly finanční prostředky. Byla tu však šance a měli jsme elán vyzkoušet kapitalistické podnikání v nepřipravené postkomunistické společnosti.
V době zakládání společnosti jsem nebyl nejmladší, ale měl jsem naopak již určité zkušenosti z výrobních podniků, několik let jsem pracoval v zahraničním obchodě a zastával jsem funkci oborového inženýra na VHJ.

V každé z výše uvedených profesí jsem viděl problém, a to nedostatek moderních komponent při stavbě nových obráběcích, reprografických, textilních i ostatních strojů. Právě tato skutečnost mi vnukla myšlenku, že posláním naší firmy bude importovat speciální, u nás nedostupné komponenty pro tuzemské výrobce strojních zařízení.   
Značka představuje dvě veličiny: slib, který dáváte a zkušenost, kterou garantujete. Proto jsme se snažili při obchodování být seriozní, nepomlouvat konkurenci, řešit rychle event. reklamace, nabízet jen velmi kvalitní komponenty a dodržet vždy to, co jsme slíbili. Zkušeností jsme však mnoho neměli a tyto jsme trpělivě sbírali.
Během krátké doby si naše společnost vybudovala dobré postavení u středních i větších zákazníku u nás i na Slovensku, kteří byli ochotni uzavírat s námi celoroční rámcové smlouvy. V té době se naše společnost stávala zajímavou i pro mnohé dodavatele, kteří se již mohli za dobu naší spolupráce přesvědčit o spolehlivosti a flexibilitě BIBUS s.r.o.
V letech 1996-1997 byla na pečlivě vybraném místě v Brně postavena moderní budova, financovaná panem F. Bibusem, kam se naše společnost koncem roku 1997 přestěhovala. Tímto okamžikem získala firma na sebevědomí, začala více investovat do reklamy a v krátkém čase vybudovala moderní sklady a dílny.

 

Po rozdělení Československa, během existence celní unie, bylo na Slovensku realizováno cca 30% obratu firmy. Postupem času se obchod z České republiky do nově se formujícího Slovenska stával stále složitější. Jednou z největších komplikací byla celní ochranářská politika slovenské strany, která znevýhodňovala námi dodávané výrobky na Slovensko. Po zralé úvaze a na základě shody s ing. Hrivňákem, ředitelem firmy BIBUS-SK, byla 1.1.2000 na Slovensku založena dceřiná společnost.
Během 25tiletého období zažila firma nejen růst a každoroční zvyšování obratu. Recese, která postihla celou Evropu, měla za následek snížení odbytu, ale opatření, týkající se zejména omezení výdajů a investování v konečném důsledku stmelila kolektiv a také potvrdila důležitost širokého sortimentu a jeho rozložení do různých průmyslových odvětví.
Koncem roku 2010 došlo k zeštíhlení firmy odprodejem sekce METALS, která zajišťovala dodávky Ti a Ni slitin ve formě plechů, tyčí i výkovků. 
Výsledky a úspěchy za celé období lze hodnotit dle různých kritérií. Jedním z nich je obrat, dále čistý zisk i produktivita. Některá kritéria se však těžko vyjadřují, přesto mají pro firmu velký význam a v podvědomí si jich člověk váží více, než by byl ochoten přiznat. Těmito kritérii jsou mezilidské vztahy a soudržnost kolektivu, zkrátka pracovní prostředí, které se pozná každé ráno, když se člověk do práce těší. Vybudování této přátelské atmosféry bylo od prvopočátku cílem stejně důležitým, jako dosahování dobrých ekonomických výsledků.
V současnosti má firma BIBUS s.r.o.  26 zaměstnanců a roční obraty 260 až 280 mil. Kč. Počet zaměstnanců se zvyšuje jen velmi pozvolna, spíše se snažíme zvýšit produktivitu, zmodernizovat skladové hospodářství apod.

Od roku 2016 je ředitelem firmy již "druhá generace", syn ing. Daniel Charvát,
který mimo odborných znalostí, získaných studiem na vysoké škole ekonomické a elektrotechnické, působil téměř 5 let v mateřské organizaci BIBUS AG Švýcarsko.
Během svojí existence získala firma BIBUS s.r.o.  různá ocenění, naposledy v roce 2016 byla vyhodnocena jako nejlepší organizace v Jihomoravském kraji (Prestižní ekonomický žebříček Štiky českého byznysu), přičemž hlavním kritériem hodnocení byla ekonomická stabilita, růst obratu za poslední 3 roky, minimální roční obrat 250 mil. Kč a produktivita na jednoho zaměstnance.
Těší nás dosahované výsledky a současně zavazuje, abychom byli pro naše zákazníky i nadále seriozním a spolehlivým partnerem.
Náš slogan "Podporujeme Váš úspěch" je nejen přáním, ale i cílem všech našich zaměstnanců.

ing. Jiří Charvát
spoluzakladatel společnosti