BIBUS News | 01 - 2018


Vážení obchodní partneři,
nabízíme první a vydání našeho magazínu BIBUS NEWS v novém designu, který, jak doufáme, Vás více zaujme a zpřehlední námi zasílané novinky.
 

Michal Hlavina

marketing

BIBUS s.r.o.

Vídeňská 125
619 00 BRNO
CZECH REPUBLIC

Tel. +420 547 125 300
Fax +420 547 125 310

E-mail bibus@bibus.cz
www.bibus.cz