Třicet let na českém trhu

Zdá se to až neuvěřitelné, ale je tomu již třicet let, co byla založena obchodní firma BIBUS s.r.o. se sídlem v Brně. Psal se rok 1992, tedy necelé tři roky od uvolnění politické situace, respektive možnosti začít svobodně podnikat a přizpůsobit obchodování západním zemím.

Když mi táta vyprávěl o začátcích podnikání, které bylo zprvu velmi skromné a často až depresivní z dnešního pohledu se tomu skoro nechce věřit.

Na vině však nebyl malý počet zaměstnanců, nižší aktivita při nabízení zcela nových výrobků, resp. značek jako je ACE, DEUBLIN, BANSBACH apod., nebo dokonce malá podpora švýcarského partnera. Největší překážkou bylo nepřipravené prostředí s velkými možnostmi, nedostatkem finančních prostředků, velmi malé zkušenosti s kapitalistickým způsobem podnikání a značný ostych výrobních podniků k malým obchodním firmám. Problémem bylo například obstarat telefonní linku. Když se tátovi podařilo sehnat jednu telefonní linku, tak se přes den telefonovalo a přes noc se odesílali faxové zprávy. V neposlední řadě vybudování dobré pozice na našem trhu komplikovala také skutečnost, že se v této době začaly již naplno prosazovat renomované, zejména německé firmy jako např. FESTO, LENZE nebo MANNESMANN, které byly na vzniklou situaci připraveny s předstihem.

Obchodním společnostem, jako byla BIBUS s.r.o., nezbývalo mnoho možností, pokud chtěli uspět v době, kdy se vlastně dělil trh. Podmínkou tohoto úspěchu bylo získat velmi schopné pracovníky, pilně pracovat a dobře hospodařit. Postupem času se potvrdil ještě další faktor, a to slušnost a čestné chování, které se zhodnotily například při řešení reklamací. Právě tyto vlastnosti nebyly pro všechny tehdy vznikající firmy zrovna typické.

Během krátké doby si naše společnost vybudovala dobré postavení u středních a větších zákazníků u nás i na Slovensku, kteří byli ochotni uzavírat s námi celoroční rámcové smlouvy. V této době se naše společnost stávala zajímavou i pro mnohé dodavatele (reps. výrobce), kteří se již mohli za dobu naší spolupráce přesvědčit o spolehlivosti a flexibilitě společnosti BIBUS s.r.o.

V letech 1996-1997 byla na pečlivě vybraném místě v Brně postavena moderní budova, financovaná panem Felixem Bibusem, kam se naše společnost koncem roku 1997 přestěhovala. Tímto okamžikem získala firma na sebevědomí, začala více investovat do reklamy a v krátkém čase vybudovala moderní sklady a dílny.

Po rozdělení Československa, během existence celní unie, bylo na Slovensku realizováno cca 25 % obratu firmy. Postupem času se obchod z České republiky do nově se formujícího Slovenska stával stále složitější. Jednou z největších komplikací byla celní ochranářská politika slovenské strany, která znevýhodňovala námi dodávané výrobky na Slovensko. V lednu 2000 byla založena firma BIBUS SK se sídlem v Nitře, která se stejně jako BIBUS Brno úspěšně rozvíjela a dnes zaujímá přední místo v dodávkách komponent na Slovensku.

Koncem roku 2010 došlo k zeštíhlení firmy odprodejem sekce METALS, která zajišťovala dodávky Ti a Ni slitin ve formě plechů, tyčí a výkovků. Výsledky a úspěchy za celé období lze hodnotit dle různých kritérií. Jedním z nich je obrat, dále čistý zisk či produktivita. Některá kritéria se však těžko vyjadřují, přesto mají pro firmu velký význam a v podvědomí si jich člověk váží více, než by byl ochoten přiznat. Těmito kritérii jsou mezilidské vztahy a soudržnost kolektivu, zkrátka pracovní prostředí, které se pozná každé ráno, když se člověk do práce těší a nejde tam „jen“ vydělávat peníze. Vybudování této přátelské atmosféry bylo od prvopočátku cílem stejně důležitým, jako dosahování dobrých ekonomických výsledků. Vzorem nám byla mateřská organizace ve Švýcarsku.

Během třicetiletého období zažila firma nejen růst a každoroční zvyšování obratu. Recese, která postihla celou Evropu, měla za následek snížení odbytu, ale opatření, týkající se zejména omezení výdajů a investování, měla za následek stmelení kolektivu a také potvrdila důležitost širokého sortimentu, který nabízíme a jeho rozložení do různých průmyslových odvětví.

V poslední době byla pro firmu komplikací opatření související s covidem, kdy naši technici nemohli navštěvovat výrobní firmy, kam jsme pravidelně dodávali naše komponenty. Přesto se nám podařilo v létech 2020 a 21 zmodernizovat celé pracoviště novým kancelářským nábytkem i výpočetní technikou. Byl zaveden nový ERP systém propojující dceřiné firmy s mateřskou organizací a skladové hospodářství bylo zmodernizováno pomocí čárových kódů.

Byli jsme nuceni povýšit naše služby a rozšířit nabídku o částečnou montáž, kompletaci více komponent při jedné dodávce atd. Každým rokem rozšiřujeme nabízený sortiment o zcela nové komponenty, které jsou nabízeny na veletrzích po celém světě.

Mateřská firma ve Švýcarsku má dnes více jak 30 poboček po celém světe, což je pro nás velká výhoda v tom, že naše exportované stroje do zahraničí, osazené komponentami z Česka, mohou být osazeny stejnými díly i v zahraničí.

Jsme hrdí na dosažené výsledky, kterých jsme dosáhli během třiceti let. Současně nás to zavazuje, abychom i nadále byli pro naše zákazníky seriózním a spolehlivým partnerem o což se budeme vždy velmi snažit. Náš slogan „Podporujeme Váš úspěch“ je nejen přáním ale i cílem našich pracovníků.

 

Daniel Charvát
ředitel