Proč je společnost BIBUS s.r.o. od svého založení úspěšná

Doba

Firma byla založena v optimální době (v létech 1991 a 1992 bylo v Československu založeno nejvíce firem).

Poslání

Poslání firmy, nabízet kvalitní komponenty pro strojírenský průmysl, bylo prozíravé a stále se vyplácí.

Vedení

Tehdejší ředitel švýcarské firmy BIBUS AG Peter Abplanalp byl velice vstřícný a nápomocný při zakládání naší a vlastně i první pobočky ve světě. Byl férový, velmi přátelský a dobře jsme si rozuměli.

Rodinné prostředí

Od svého otce jsem slýchával, jaký charakter má rodinná firma a u BIBUSu jsem se o tom přesvědčil. Podobné zvyklosti a přístup jsem se snažil zavést u nově založené firmy BIBUS s.r.o.. Být spravedlivý a všech si vážit, s ničím neplýtvat, být příkladem a myslet na budoucnost.

Lidé

Základem úspěchu jsou zaměstnanci. Snažil jsem se sestavit páteřní tým. Pokud je někdo u firmy BIBUS 10 let a více, je součástí „páteře“. Za to jim patří upřímný dík.

Hodnoty

Od založení firmy jsme pečovali

... o mezilidské vztahy

... o finanční jistotu

... o právní čistotu a ochranu

... o sortiment výrobků

... o pořádek na všech stupních.

Výsledky

Stručná rekapitulace výsledků firmy:

  • BIBUS nebyl nikdy ve ztrátě
  • Za celou dobu existence odešlo jen velmi málo zákazníků
  • Každým rokem zvyšujeme produktivitu a účelně investujeme do lidských zdrojů, výpočetní techniky, autoparku a dalšího vybavení.
  • BIBUS má velmi kvalitní tým zaměstnanců v obchodní sféře, ekonomickém úseku, logistice a obslužné sféře.
  • Během svého působení na trhu byla firma několikrát oceněna mateřskou organizací, českými organizacemi i některými dodavateli či odběrateli.

 

Pokračujeme v tomto trendu a i nadále jsme hrdí na úspěchy firmy BIBUS!

Ing. Jiří Charvát
zakladatel BIBUS s.r.o.