Proč je BIBUS s.r.o. od svého založení úspěšná

 1. Firma byla založena v optimální době (v letech 1991-92 bylo založeno nejvíce firem)
 2. Poslání firmy, nabízet kvalitní komponenty pro strojírenský průmysl, bylo prozíravé a stále se vyplácí
 3. Spolupráce vedení firmy v bývalém Československu s majoritním vlastníkem ve Švýcarsku byla od samého začátku velmi korektní, otevřená a přátelská
 4. Vedení v tehdejším Československu se řídilo pravidly: 
  být spravedlivý, všech si vážit, s ničím neplýtvat, 
  být příkladem a myslet na budoucnost
 5. Pro všechny zaměstnance firmy byly důležité dobré mezilidské vztahy, finanční jistota, právní čistota a pořádek na všech stupních
 6. Stručná rekapitulace výsledků firmy:
  •    BIBUS nikdy nebyl ve ztrátě
  •    během své existence odešlo jen velmi málo zákazníků a noví stále přibývají
  •    každým rokem zvyšujeme produktivitu a účelně investujeme do lidských zdrojů, výpočetní techniky, autoparku a dalšího vybavení
  •    BIBUS má velmi kvalitní kádr zaměstnanců v obchodní sféře, ekonomickém úseku, logistice a obslužné sféře
  •    během své existence byla firma několikrát oceněna mateřskou organizací, českými organizacemi i některými dodavateli či odběrateli

P.S.
Není však vůbec jednoduché výše uvedené zvyklosti a zásady stále dodržovat, zejména v současné době. Daří se nám to zejména díky
skvělému kolektivu pracovníků. Více jak 50% zaměstnanců je nepřetržitě ve firmě 15 a více let.

BIBUS s.r.o.

Vídeňská 125
619 00 BRNO
CZECH REPUBLIC

Tel. +420 547 125 300
Fax +420 547 125 310

E-mail bibus@bibus.cz
www.bibus.cz