Lamelové kompresory a vývěvy Gast

Jak zařízení pracuje?

Elektromotor roztáčí rotor kompresoru. Rotor je uložen výstředně, aby se prostor mezi lamelami, statorem a rotorem mohl měnit během otáčení rotoru. Tento prostor se od sacího otvoru až do dosažení první poloviny otáčky zvětšuje – v prostoru vzniká podtlak – kompresor nasává vzduch. V druhé polovině otáčky se naopak prostor zmenšuje až do dosažení výtlačného otvoru – vzduch se stlačuje a je dopravován vně kompresoru výstupním otvorem. Vývěva pracuje stejným způsobem – využívá se však sací otvor jako pracovní, protože je zde generován podtlak.

Hlavní přednosti lamelových kompresorů a vývěv

 • Jednoduché zařízení
 • Olejové i bezolejové provedení
 • Nízké nároky na údržbu
 • Dlouhé servisní intervaly
 • Tok vzduchu je klidný bez rázů a pulsací

Použití

 • Zdroj vzduchu pro aktivační čistírny odpadních vod
 • Líhně ryb
 • Galvanické lázně
 • Polygrafické stroje a zařízení
 • Balící stroje a zařízení
 • Vzorkování vzduchu
 • Zdroj vakua pro vakuovou manipulaci

Technické parametry

Lamelové kompresory a vývěvy jsou výhradně určeny pro dopravu vzduchu o teplotě neklesající pod -10°C a nepřesahující +40°C!!!

 • Max. přetlak 0,17 MPa (1,7 bar)
 • Max. hloubka vakua 10 kPa abs. (100 mbar abs.)
 • Max. průtok pro kompresory (bez zátěže): 0,5 až 76 m3/hod
 • Max. sací objem pro vývěvy (bez zátěže): 0,5 až 76 m3/hod 

Katalogové údaje jsou vztaženy na následující podmínky přepravovaného vzduchu:

 • Teplota: 20°C
 • Tlak: 101,3 kPa abs.
 • Hustota: 1,23 kg/m3

Tolerance katalogových údajů tlaku a průtoku je ±10%. Údaje v katalogu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

 

Jestliže jsou uvedené technické parametry příliš vysoké pro Vaši aplikaci navštivte „SECOH“.

Souvisejíví produkty

Kontakt

Manažer produktu

Jan Fux
Tel. +420-547 125 321
fux@bibus.cz

Prodejní technik

Miloš Bojko
Tel. +420-547 125 319
bojko@bibus.cz