Vakuové manipulátory Movomech

Easyhand T

Zařízení Easy Hand je snadno použitelný, rychlý vakuový manipulátor, který lze při manipulaci s nákladem o hmotnosti až 35 kg ovládat jednou rukou. Lze s ním snadno a přesně manévrovat, a to buď levou, nebo pravou rukou.

Manipulátor Easyhand má ve standardním provedení zabudovanou funkci otočení a náklonu o 90°.

Zařízení Easyhand je uživatelsky přívětivé. Tento efektivní vakuový manipulátor je vhodný pro rychlou manipulaci s kartony, pytli, deskovým materiálem atd. K dispozici je v několika různých standardních provedeních a lze jej dodat s elektricky poháněnou vývěvou nebo ejektorem.

Manipulátor Easyhand lze snadno vybavit různými druhy standardních upínacích prvků, ale lze jej také upravit tak, aby splňoval specifické potřeby a požadavky.

Easyhand M

Zařízení Easyhand M je vakuový manipulátor pro náklady o hmotnosti až 55 kg. Manipulátor je vybaven jednou rukojetí. Funkce zdvihání a spouštění jsou řízené pomocí ovládacího prvku, který nabízí dobrou ergonomii, bezpečnost a přesnost.

Velká šíře standardizovaných upínacích prvků, jako jsou čepy, úhlové kolenové spoje, rychloupínáky, prodlužující části a kloubové kliky usnadňují úpravu manipulátoru tak, aby vyhovoval veškerým potřebám.

Toto provedení si klade za cíl vytvářet minimální úroveň netěsností, což znamená zabezpečený výkon a nižší spotřebu energie.

Díky ovládacím prvkům na rukojeti je úprava nastavení udržování výšky s nákladem i bez nákladu snadná. Manipulátor Easyhand M umožňuje snadnou a pohodlnou manipulaci s širokou škálou předmětů, od pytlů a kartonových krabic až po deskové materiály, jako např. sklo, plechy, dveře apod.

Vacuhand V

Zařízení Vacuhand je vakuový manipulátor pro břemena o hmotnosti od 5 kg do 200 kg. Manipulátor je vybaven dvěma rukojeťmi. Funkce zdvihání a spouštění jsou řízené pomocí jednoduché škrticí klapky, která poskytuje dobrou ergonomii, bezpečnost a přesnost.

Velká šíře standardizovaných upínacích prvků, jako jsou čepy, úhlové kolenové spoje, rychloupínáky, prodlužující části a kloubové kliky usnadňují úpravu manipulátoru tak, aby vyhovoval veškerým potřebám a splňoval kladené požadavky.

Jeho konstrukce je taková, aby v ní bylo co možná nejméně netěsností, což znamená zajištěný výkon a nižší spotřebu energie.

Díky ovládacím prvkům na rukojeti je úprava nastavení udržování výšky s nákladem i bez nákladu snadná. Manipulátor Vacuhand umožňuje snadnou a pohodlnou manipulaci s širokou škálou předmětů, od pytlů a kartonových krabic až po deskové materiály jako je sklo, plechy, dveře ad.

Kontakt

Manažer produktu

Martin Báča
Tel. +420-547 125 320 
baca@bibus.cz