Pneumaticky, elektricky, hydraulicky ovládané a odstředivé brzdy a spojky Twiflex

Pneumaticky ovládaná brzda Twiflex

Brzdy se osvědčily a jsou standardně používány ve všech průmyslových odvětvích v mnoha aplikacích, např. v papírenství, hutnictví, průmyslu tváření kovů, hornictví, lesnictví, petrochemii, keramickém průmyslu, na dynamometrické aplikace aj.

Elektrické bezpečnostní nouzové brzdy Twiflex

K dispozici jsou různá provedení elektricky ovládaných brzd, včetně zobrazeného systému EMX. Elektricky ovládané brzdy mohou být použity v různých aplikacích: pojezdové motory na jeřábech, brzdy dopravníků, brzdění turbín, brzdění výtahů a pohyblivých schodů.

Hydraulické agregáty Twiflex

Twiflex nabízí mnoho typů elektro-hydraulických agregátů. Je nutné pečlivé volba, protože tlak a kapacita musí být kompatibilní jak s typem, tak s počtem použitých čelistí.

  • LC řada byla navržena k poskytnutí základní kontroly zapnuto/vypnuto pro řadu čelistí Twiflex.
  • MP řada byla navržena pro rozšíření možností a ovládání brzd.

Odstředivé spojky a brzdy Twiflex

Odstředivé spojky Twiflex jsou používány pro spouštění bez zatížení a pro plynulé dosažení provozních otáček.
Vhodné pro spojení s motorem, protože:

  • Motor je spouštěn bez zatížení
  • Eliminuje nárazové zatížení
  • Zabraňuje zastavení motoru pří náhlém přetížení 

Kontakt

Manažer produktu

Karel Pleva
Tel. +420-547 125 329
Mob. +420-703 145 545
pleva@bibus.cz

Prodejní technik

Ondřej Gazda
Tel. +420-547 125 305
Mob. +420-775 035 055
gaz@bibus.cz