Pneumatické krokové motory BPS

Charakteristiky výrobku

  • pro nastavení a seřízení
  • kompaktní a výkonný
  • zůstává v pohotovosti při výpadku elektrického napájení
  • volitelně s potvrzením pozice (vnitřní senzory).

Funkčnost a přesnost – Krokový motor BPS vytváří rotaci prostřednictvím pneumatické aktivace tří interních pístů. V závislosti na spínací sekvenci řídicích ventilů je prováděno přesné pootočení o 3° doleva/doprava. Motor BPS může být rovněž vybaven dutým hřídelem a vřetenem, pro možnost generování lineárního pohybu. Díky své unikátní konstrukci nabízí motor BPS maximální přesnost. Tolerance je vždy ±9 úhlových minut, bez ohledu na počet kroků rotace!

Široký rozsah aplikací – Ať už je používán v prašném nebo špinavém prostředí nebo v silných magnetických polích – pneumatický pohon nabízí rovněž bezproblémový provoz v extrémních podmínkách.

Kompaktní pohon s automatickou retencí – Dokonce i nejmenší ze série krokových motorů BPS nepochybně udělá dojem točivým momentem 1,7 Nm a kompaktním průměrem pouhých 52 mm. Automatický retenční mechanismus zastaví BPS v jeho pozici dokonce i v případě výpadku napájení. To znamená, že nedojde k žádné ztrátě kroku a BPS tedy může rovněž sloužit jako systém absolutního měření.

Extrémní provozní podmínky – BPS odhalí svou sílu v přítomnosti prachu, nečistot nebo silných magnetických polí: pneumatický pohon umožňuje hladký provoz dokonce i za nejnáročnějších provozních podmínek (teplota -25 °C až +70 °C, krytí IP 55). Pouze BPS nabízí limitovanou vhodnost pro přímý pohon rotujících součástí s vysokou hmotností.

Malý, ale silný – Dokonce i nejmenší z modelů této série poskytuje přesvědčivý krouticí moment 1,7 Nm při kompaktním průměru 52 mm.

Automatické blokování – Dokonce i v případě výpadku napájení si BPS uchová svoji pozici – nedojde k žádné ztrátě kroku. To je velikou výhodou v případě náročných aplikací.

Přesnost – Díky svému unikátnímu designu poskytuje BPS maximální přesnost. Tolerance činí konstantně ±9 úhlových minut, a to bez ohledu na počet kroků!

Snadná aktivace – Přímo prostřednictvím ventilu Matrix se třemi ventily (3/2cestný) se senzorem nebo bez něj – BPS může být začleněn bez velkých komplikací do uloženého programového řízení. Pro SPC „Siemens S7-300“ jsou k dispozici zdarma programové moduly.

Senzorová jednotka – Všechny typy jsou k dispozici se senzorovou jednotkou, která hlásí koncovou pozici pístu do SPC.

IP verze BPS – Speciálně chráněný kryt motoru pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu. Certifikován pro prostředí s nebezpečím výbuchu 1, 2, 21 a 22.

Kontakt

Manažer produktu

Zdeněk Kyjovský
Tel. +420-547 125 312
kyjovsky@bibus.cz

Prodejní technik

Libor Gajdušek
Tel. +420-547 125 312
gajdusek@bibus.cz