Elektromagnetické spojky a brzdy SUCO

Robustní provedení, snadná instalace / pouze pro provoz v suchém prostředí – bez přítomnosti oleje a plastického maziva / nízký moment setrvačnosti

Elektromagnetické spojky a brzdy od společnosti SUCO se mimo jiné vyznačují přímým designem a snadnou instalací.
Pokud jsou tyto spojky a brzdy správně zvoleny, jsou bezproblémové, nevyžadují žádnou údržbu a jsou mimořádně spolehlivé. 

Tyto elektromagnetické spojky a brzdy lze instalovat na příruby nebo hřídele

  • Verze s přírubou vyžadují vhodný povrch.
  • Komponenta magnetu u modelů namontovaných na hřídeli musí být zajištěna proti otáčení. Podpěra točivého momentu nesmí být pevně připevněna.

Elektromagnetické spojky a brzdy vyžadují stejnosměrné napájení. Normálně pracují na napájení 24 VDC, ale mohou být také napájeny pro jiná napětí (6, 12, 48 a 190 VDC). Zdroj je standardně dodáván s kabelem o délco 0,4 m. Jiné délky kabelů a konektory jsou k dispozici na vyžádání.

Elektromagnetické spojky a brzdy jsou díky své jednoduché modulární konstrukci snadno volitelné. Standardní formou výstupu je axiální pohon s otvorem a drážkou, která prochází přes klín.
Verze specifické pro zákazníka jsou k dispozici na vyžádání. 

Oblasti použití

Mezi mnoha dalšími aplikacemi se elektromagnetické spojky a brzdy SUCO používají ve stavebních strojích, zemědělských strojích, obráběcích strojích, čerpadlech a kompresorech, odstředivkách, pásových dopravnících a čisticích strojích.

Elektromagnetické spojky

Tělo statoru obsahuje cívku pole, což je měděná cívka vhozená
syntetická pryskyřice. Spojka se aktivuje přivedením stejnosměrného proudu na elektrickou cívku. Tím se vytvoří magnetické pole, které elektromagneticky přitahuje kotevní kotouč 4 směrem ke vstupnímu hnacímu náboji s jeho třecím obložením, a tak umožňuje přenos točivého momentu ze vstupní strany na výstup. Axiální lokalizovaný výstupní hnací náboj se při přerušení proudu odděluje od vstupní strany. Zpětná pružina zajišťuje, že se kotevní kotouč odděluje od vstupního náboje.

Spojka bez ložiska

  • Elektromagnetická spojka bez ložisek
  • Vstupní strana se montuje na přírubu nebo hřídel
  • Výstupní strana k dispozici s nábojem

Spojka s ložiskem

  • Elektromagnetická spojka s ložisky
  • Vstupní strana se montuje na přírubu nebo hřídel
  • Výstup přes náboj nebo řemenici

Elektromagnetické brzdy

Elektromagnetické brzdy pracují podobným způsobem jako elektromagnetické spojky. Tělo statoru obsahuje cívku s polem, což je měděná cívka odlitá do syntetické pryskyřice. Při přivedení proudu se vytvoří magnetické pole, které přitahuje kotouč kotvy směrem k třecímu obložení a přenáší tak brzdný moment na výstupní náboj.
Když je proud přerušen, vratná pružina táhne kotouč kotvy zpět do původní polohy.

  • Elektromagnetická brzda s přírubou
  • Na požádání s vnitřním nebo vnějším nábojem

Kontakt

Manažer produktu

Karel Pleva
Tel. +420-547 125 329
Mob. +420-703 145 545
pleva@bibus.cz

Prodejní technik

Ondřej Gazda
Tel. +420-547 125 305
Mob. +420-775 035 055
gaz@bibus.cz