Systém RTM pro monitorování a řízení tahu s bezdrátovým přenosem signálů

Inovativní systémy RTM vyhodnocují údaje o napětí v jednotlivých pramenech kabelu nebo  lan během zpracování na splétacích strojích. Snímač zatížení se používá pro každý pramen k získání skutečné hodnoty napětí a příslušné údaje jsou pak v reálném čase přenášeny z rotující části stroje na statickou část. Přenos bezdrátového signálu používá veřejné frekvenční pásmo 2,4 GHz, zatímco vlastní kódované protokoly zajišťují vysokou spolehlivost a bezpečnost, čímž je eliminována nutnost nákladných a problematických sběrných kroužků. Sofistikovaný a flexibilní koncept rozhraní umožňuje rychlou a snadnou integraci systému do stávající kontrolní a komunikační infrastruktury stroje. Systém RTM je k dispozici v různých konfiguracích, takže je možné vybrat si nejvhodnější variantu, která nejlépe vyhovuje požadavkům na sběr dat při inovaci existujících splétacích strojů. 

V případě, že starší stroj není vybaven elektrickým napájením rotační sekce, je k dispozici také dobíjecí baterie. Díky tomu, že jsou systémy RTM optimalizovány pro nízkou spotřebu energie, je při napájení z baterie možné prodloužit provozní čas. Systém poskytuje ideální základ pro efektivní správu nákladů a kvality jak pro výrobce kabelů, tak pro stavitele strojů.

Snímače zatížení kalibrované na měření napětí jsou umístěny na rotující části stroje. Signály až ze čtyřiceti dvou kanálů jsou shromažďovány v ústřední jednotce, která je přenáší do přijímače na statické straně. Přijímač zpracovává signály a v závislosti na individuálních požadavcích poskytuje analogové signály ve sběrnici nebo na obrazovce počítače s odpovídajícím softwarem. 

K dispozici jsou různé systémy přizpůsobené pro příslušné typy splétacích strojů. Jeden systém umožňuje měřit napětí až 42 jednotlivých pramenů. U strojů s větším počtem pramenů je možné kombinovat několik systémů. Všechny možnosti zpracování signálu popsané výše jsou k dispozici na straně příjemce. K dispozici je také verze s baterií.

Manažer produktu

Martin Báča
Tel. +420-547 125 320 
baca@bibus.cz

Prodejní technik

Zdeněk Kyjovský
Tel. +420-547 125 312
kyjovsky@bibus.cz
Ke stažení

Katalogové listy, výkresy a 3D modely