Mechanické tlakové spínače PLUS s přídavnou elektronickou funkcí

Pod označenímnové řady PLUSse skrývají tlakové spínače se spínacím nebo rozpínacím kontaktem s přídavnou elektronickou funkcí.
Tyto přídavné funkce rozšiřují možnosti spínačů o důležité inteligentní vlastnosti jako:

 • Diagnostická funkce fail-safe s detekcí zkratu a přerušeného vodiče.
 • Ochrana proti přepětí prodlužující životnost kontaktů.
 • Aktivní redukce EMC emisí.
 • Spínací funkce řízená teplotou. Například při studeném startu je spínací funkce aktivována až při dosažení určité teploty.
 • Omezení spínacího proudu. Zamezí přetížení kontaktů. Například při sepnutí žárovky nebo motoru.
 • LED signalizace sepnutí.
 • Vratná pojistka jako ochrana před nadproudem.

Přídavná funkce spínače je vytvořená pomocí elektronických součástek integrovaným uvnitř těla spínače. Do obvodu kontaktu spínače může být zapojený rezistor, varistor, NTC nebo PTC termistor, LED nebo vratná pojistka PPTC.

Zapojení s rezistory

Umožňuje funkci fail-safe to znamená kontrolu selhání

 • Tato funkce umožňuje vyhodnotit nejenom stav sepnuto, rozepnuto, ale také přerušení elektrického obvodu anebo zkrat.
 • V obvodu kontaktu tlakového spínače se nacházejí přídavné rezistory.
 • Jejich zapojení odpovídá podmínkám NAMUR. To znamená napěťově i proudově bezpečný výstup. Pro splnění této podmínky je nutné napájecí napětí 8,2 V.
 • Při rozepnutém kontaktu je v obvodu zapojený pouze rezistor 11 kΩ.
 • Po sepnutí kontaktu se paralelně připojí odpor 1,1 kΩ.
 • Mohou být použití i jiné hodnoty odporů.
 • Typické použití je v bezpečnostních systémech jako brzdové systémy, hydrostatické systémy řízení, protipožární systémy.

Zapojení s varistory

Funguje jako ochrana proti přepětí

 • Při vypnutí induktivních zátěží (např. ventily, relé, motory) vznikají velké napěťové špičky. Důvodem je energie uložená v magnetickém poli indukčnosti, která se uvolní při změně proudu.
 • Tato indukce napětí může při rozepnutí kontaktu vést k vybíjecím efektům nebo vést k výskytu oblouku. To má na kontaktních plochách za následek velmi lokalizované horké skvrny, které mohou natavit materiál kontaktů.
 • S rostoucí expozicí dochází k poškození povrchu kontaktů a ke zvýšení odporu. To může vést ke sporadické funkci spínače, ke slepení nebo svařování kontaktů a tím k úplnému selhání.
 • Varistor je rezistor, který svůj odpor snižuje s narůstajícím napětím a eliminuje indukované napětí.
 • Indukované napětí je omezeno odezvou varistoru a energie je ve varistoru přeměněna na teplo.
 • Varistory jsou vhodné jak pro AC tak i DC napětí. Provozní napětí varistoru ve stejnosměrném obvodu musí být větší než maximální hodnota napájecího napětí a ve střídavém obvodu musí být 1,5 násobek hodnoty špičkového napájecího napětí.

Tlakové spínače PLUS jsou v provedení s konektoremDeutsch, AMP Superseal, M12 x 1 a další. Nabízí elektrické krytí IP67 a IP6K9K.
Vysoké elektrické krytí v kombinaci s inteligentní funkcí významným způsobem rozšiřuje možnosti použití jednoduchých mechanických spínačů.

Kontakt

Manažer produktu

Vladimír Duchoň
Tel. +420-547 125 324
Mob. +420-604 288 858
duchon@bibus.cz

Prodejní technik

Radomil Sedlák
Tel. +420-547 125 313
Mob. +420- 603 771 766
sedlak@bibus.cz