Turbínové průtokoměry KEM

měření spojitého i nespojitého průtoku

Turbínové průtokoměry (HM) jsou počitadla objemu pracující na principu oběžného Woltmannova kola. Zaznamenávají průtok v průtočném potrubí pomocí průměrné rychlostí proudění. Tok média je směrován na kolo turbíny v axiálním směru a tak se otáčí. Rychlost volně se otáčejícího kola je v širokém rozsahu přímo úměrná průměrné rychlosti proudění. Turbínové průtokoměry se používají hlavně pro aplikace s mazacími a nemazacími médii. Jsou zvláště vhodné pro měření průtoku kapalin s nízkou a střední viskozitou, jako je voda, emulze, směsi glykolu a lehké oleje. Možné je také měření kryogenních kapalin. Díky flexibilní konstrukci je k dispozici celá řada různých procesních připojení.

Technické vlastnosti

  • Velký rozsah měření (0,3 l / min až 13 400 l / min)
  • Krátká doba odezvy
  • Nízká tlaková ztráta
  • Odolný vůči tlaku až do 4 000 barů
  • Materiály odolné proti korozi
  • Robustní konstrukce s dlouhou životností
  • Teplota média: -60 ° C až +350 ° C [-76 ° F až +662 ° F]
  • Odolný vůči nečistotám

Produktová řada průtokoměrů HM

» Průtokoměr řady HM F

pro mazací a nemazací média

Série turbínových průtokoměrů HM F (F pro přírubová připojení) se používá k měření spojitých i nespojitých průtoků. Používají se hlavně pro mazací a nemazací média. Jsou zvláště vhodné pro kapaliny s nízkou a střední viskozitou, jako je voda, emulze, směsi glykolu a lehké oleje.

Při výrobě turbínových průtokoměrů se používají pouze vysoce kvalitní oceli, které odolávají i korozivním kapalinám. Díky inovativnímu designu nedochází ke kontaktu svaru s médiem. Lze realizovat také všechny běžné přírubové spoje. V kombinaci s použitím ložisek z karbidu wolframu zaručuje HM F optimální přesnost měření a extrémně dlouhou životnost i v nejnáročnějších podmínkách použití.

» Průtokoměr HM R

pro mazací a nemazací média

Série turbínových průtokoměrů HM R (R vnitřní závit) se používá k měření spojitých a nespojitých. Používají se hlavně pro mazací a nemazací média. Jsou zvláště vhodné pro kapaliny s nízkou a střední viskozitou, jako je voda, emulze, směsi glykolu a lehké oleje. Dokonce i měření kryogenních tekutin je možné.

Při výrobě turbínových průtokoměrů se používají pouze vysoce kvalitní oceli, které odolávají i korozivním kapalinám. Instalační rozměry a velikost jsou minimalizovány díky inovativnímu designu, takže jsou vhodné pro aplikace ve stísněných prostorech. V kombinaci s použitím ložisek z karbidu wolframu zaručuje HM R optimální přesnost měření a extrémně dlouhou životnost i v nejnáročnějších podmínkách použití.

» Průtokoměr s armaturami Ermeto řady HM E

pro mazací a nemazací média

Série turbínových průtokoměrů HM E (E pro armatury Ermeto) se používá k měření spojitých i nespojitých. Používají se hlavně pro mazací a nemazací média. Jsou zvláště vhodné pro kapaliny s nízkou a střední viskozitou, jako je voda, emulze, směsi glykolu a lehké oleje. Dokonce i měření kryogenních tekutin je možné.

Při výrobě turbínových průtokoměrů se používají pouze vysoce kvalitní oceli, které odolávají i korozivním kapalinám. V kombinaci s použitím ložisek z karbidu wolframu zaručuje HM E optimální přesnost měření a extrémně dlouhou životnost i v nejnáročnějších podmínkách použití.

.

» Průtokoměry řady HM Subsea

pro ponorné aplikace

Turbínové průtokoměry HM pro ponorné aplikace jsou spolehlivé, odolné a robustní průtokové přístroje, speciálně vyvinuté pro náročné aplikace podmořského průtoku. Používají se především v aplikacích s kapalinami s nízkou a střední viskozitou, jako je mořská voda, směsi glykolu a různé hydraulické kapaliny.

Při výrobě našich průtokoměrů turbíny se používají pouze vysoce kvalitní nerezové oceli, které odolávají i korozivním kapalinám. V kombinaci s ložisky z karbidu wolframu zaručuje řada HM Subsea optimální přesnost měření a extrémně dlouhou životnost i v nejnáročnějších podmínkách použití.

» Průtokoměry řady TC-R pro ředidla

S integrovanou elektronikou

Turbínové průtokoměry HM TC-R ( s kompaktní elektronikou). Používají se především v aplikacích s nemazacími kapalinami s nízkou viskozitou. Velmi často pro ředidla nebo pro vodu.

Při výrobě našich průtokoměrů turbíny se používají pouze vysoce kvalitní nerezové oceli, které odolávají i korozivním kapalinám. V kombinaci s ložisky z karbidu wolframu zaručuje řada HM TC-R optimální přesnost měření a extrémně dlouhou životnost i v nejnáročnějších podmínkách použití.

» Průtokoměry ro vysokotlaké aplikace řady HM-HP

s vysokotlakými přípojkami pro provozní tlaky až do 4 000 barů [58 000 psi]

Řada turbínových průtokoměrů HM HP (HP pro vysokotlaké připojení) se používá k měření spojitých i nespojitých  průtoků s velmi vysokými provozními tlaky. Používají se hlavně pro mazací a nemazací média. Jsou zvláště vhodné pro kapaliny s nízkou a střední viskozitou, jako je voda, emulze, přísady a inhibitory.

Při výrobě turbínových průtokoměrů se používají pouze vysoce kvalitní oceli, které odolávají i korozivním kapalinám. Extrémní tlakový odpor průtokoměru lze zaručit použitím vysoce pevného materiálu pouzdra. V kombinaci s ložisky z karbidu wolframu zaručuje HM HP optimální přesnost měření a extrémně dlouhou životnost i v nejnáročnějších podmínkách použití.

 

» Turbínové průtokoměry pro farmaceutické aplikace (HM TRI)

snadno se čistí a sterilizuje

Turbínové průtokoměry řady HM TRI (TRI pro „Tri-Clamp“ podle DIN 32676) se používají k měření spojitých i nespojitých průtoků. Používají se hlavně ve farmaceutickém a potravinářském odvětví. Inovativní konstrukce optimalizovaná pro mrtvý prostor a speciální proplachovací otvory v ložisku zaručují maximální proplachování. Použitím vysoce kvalitních nerezových ocelí a materiálů je HM TRI vhodný pro měření vysoce korozivních médií a splňuje obvyklé materiálové požadavky ve farmaceutickém sektoru. Schopnost CIP je tímto designem plně zaručena. 

» Turbínový průtokoměr s Peltonovým kolem (HM P)

pro monitorování průtoku topných okruhů

Turbínové průtokoměry řady HM P (P pro Peltonovo kolo) pracují na principu turbíny Peltonova kola a používají se k měření spojitých i nespojitých průtoků. Používají se hlavně pro nákladově efektivní měření průtoku v regulačních a chladicích obvodech. Díky speciální konstrukci a koncepci ložiska lze měřit i silně kontaminovaná média při velmi vysokých teplotách. Pro výrobu turbínových průtokoměrů se používají pouze vysoce kvalitní nerezové oceli, které odolávají i korozivním médiím. Ve spojení s keramickými ložisky extrémně odolnými proti opotřebení zaručuje HM P optimální přesnost měření a extrémně dlouhou životnost i v nejnáročnějších podmínkách použití.

» Průtokoměr turbíny v hliníkovém provedení (HM U)

s kuličkovými ložisky pro hydraulické aplikace

Turbínové průtokoměry řady HM U (U pro hliníkové pouzdro a kuličková ložiska) se používají k měření spojitých i nespojitých průtoků. Používají se hlavně s mazacími médii. Jsou zvláště vhodné pro oleje a hydraulické kapaliny. K výrobě turbínového průtokoměru se používají pouze vysoce kvalitní materiály a přesná kuličková ložiska. Tělo průtokoměru nabízí možnost připojení tlakových a teplotních čidel, aby bylo možné zaznamenat všechny důležité parametry v hydraulických tocích současně. Díky tomu je HM U ideálním měřicím zařízením pro vyhodnocení hydraulických systémů. 

Kontakt

Manažer produktu

Vladimír Duchoň
Tel. +420-547 125 324
Mob. +420-604 288 858
duchon@bibus.cz

Prodejní technik

Ondřej Gazda
Tel. +420-547 125 305
Mob. +420-775 035 055
gaz@bibus.cz