Zubové průtokoměry KEM (ZHM)

pro mazací i nemazací kapaliny

Zubové průtokoměry (ZHM) pracují na objemovém principu měření. Uvnitř měřící komory se volně otáčejí dvě přesná ozubená kola. Mezi ozubenými koly a pouzdrem jsou vytvořeny uzavřené dutiny. Měřené médium způsobuje otáčení ozubených kol. Proudící médium je rovnoměrně rozloženo v měřící komoře a způsobuje otáčení ozubených kol. Ozubená kola se při toku média volně otáčejí a nejsou tlumená. Jejich rotační frekvence je úměrná průtoku a měří se bezdotykově pomocí snímačů přes stěnu pouzdra.

Tyto průtokoměry  jsou vhodné pro přesné měření různých kapalin s viskozitou přibližně 1 až 25 000 mm² / s.

Technické vlastnosti

  • Velký rozsah měření (0,002 l / min až 1 000 l / min)
  • Vynikající reprodukovatelnost
  • Krátká doba odezvy
  • Vysoké rozlišení
  • Odolný vůči tlaku až 1035 bar
  • Materiály odolné proti korozi
  • Robustní konstrukce s dlouhou životností
  • Vhodné také pro použití v systémech  elektrostatického lakování

Produktová řada průtokoměrů ZHM

» Průtokoměr řady ZHM ST

Zubové  průtokoměry pro abrazivní, korozivní a méně mazací kapaliny

Konstrukce průtokoměrů ZHM ST s pouzdrem z karbidu wolframu se používá  hlavně pro mazací  a nemazací kapaliny. Jsou stejně vhodné pro plněná, viskózní a abrazivní média.

Při výrobě zubových průtokoměrů se používají pouze vysoce kvalitní oceli, které odolávají i korozivním kapalinám. V kombinaci s použitím ložisek z karbidu wolframu zaručuje ZHM ST optimální přesnost měření a dlouhou životnost i v nejnáročnějších podmínkách použití.

» Průtokoměr řady ZHM KL

Zubové průtokoměry s kuličkovým ložiskem pro mazací a neabrazivní kapaliny

Série zubových průtokoměrů ZHM KL (konstrukce s kuličkovými ložisky) se používá hlavně pro mazací kapaliny. Jsou vhodné pro méně i více viskózní média.

Při výrobě zubových průtokoměrů se používají pouze vysoce kvalitní oceli, které odolávají i korozivním kapalinám. V kombinaci s použitím vysoce kvalitních přesných kuličkových a hybridních ložisek zaručuje ZHM KL optimální přesnost měření a dlouhou životnost i v nejnáročnějších podmínkách použití. Kuličkové ložisko umožňuje velmi nízký rozběhový moment měřicího prvku. Tímto způsobem lze přesně měřit i nejnižší průtoky při nízkých viskozitách.

» Průtokoměr řady ZHM CT

Zubové průtokoměry v kazetovém provedení jsou vhodné pro aplikace barev. Jsou Mají optimalizované proplachování a sníženou hmotnost

Řada ZHM s patentovanou konstrukcí kazety (ZHM CT) byla vyvinuta primárně pro nanášení povlaků. Konstrukční vlastnosti, jako jsou plochá těsnění a volně stojící osy, zajišťují optimální proplachování.

Konstrukce kazety drasticky snižuje hmotnost ve srovnání se standardní verzí a umožňuje montáž přímo do stříkací hlavy na rameni robota bez omezení dynamického chování robota. Průtokoměry mají velmi vysoké rozlišení, které podporuje extrémně přesné měření průtoku ve velmi širokém rozsahu měření.

Vzhledem k tomu, že se snadno proplachují, lze barvy rychle měnit, aniž by docházelo k narušení následného nanášení díky zbytkům barev v odměrné komoře.

» Průtokoměr řady ZHM MK

Zubový průtokoměr s kuličkovým ložiskem pro mazací kapaliny s nízkou viskozitou

Zubové průtokoměry ZHM MK (konstrukce s kuličkovými ložisky) jsou průtokoměry, které se používají hlavně v mazacích a neviskózních kapalinách. Proto se používají zejména pro měření spotřeby paliva a dávkování málo viskózních médií.

» Průtokoměr řady ZHA KL

Zubové  průtokoměry v hliníkovém provedení s kuličkovým ložiskem pro mazací média

Série zubových průtokoměrů ZHA KL (hliníkové provedení) jsou průtokoměry, které se používají hlavně v mazacích kapalinách. Jsou vhodné pro méně i více viskózní média.

Při výrobě převodových průtokoměrů se používá pouze vysoce pevný hliník. V kombinaci s použitím vysoce kvalitních přesných kuličkových ložisek zaručuje ZHA KL optimální přesnost měření a dlouhou životnost i v nejnáročnějších aplikačních podmínkách. Kuličková ložiska umožňují velmi nízký rozběhový moment měřicího prvku. Tímto způsobem lze přesně měřit i nejnižší průtoky při nízkých viskozitách.

» Průtokoměr řady ZHM HP

Zubové  průtokoměry pro vysokotlaké aplikace s přípojkou autoclave

Díky robustní konstrukci jsou průtokoměry s ozubeným kolem obzvláště vhodné pro měření objemového průtoku ve vysokotlakých aplikacích a v náročných prostředích, například v těžařských a podmořských aplikacích.

ZHM HP je vhodný pro aplikace všude tam, kde je třeba měřit nebo dávkovat hydraulické kapaliny, aditiva a vstřikování pod vysokým tlakem. Vysoce kvalitní materiály a povrchové úpravy jsou přizpůsobeny extrémním prostředím a aplikačním podmínkám. Speciální konstrukce měřicího prvku podporuje také přesné měření průtoku pro média s nízkou viskozitou.

Kontakt

Manažer produktu

Vladimír Duchoň
Tel. +420-547 125 324
Mob. +420-604 288 858
duchon@bibus.cz

Prodejní technik

Ondřej Gazda
Tel. +420-547 125 305
Mob. +420-775 035 055
gaz@bibus.cz