Portfolio našich hydraulických výrobků je určeno jednak pro výrobce a uživatele mobilních strojů a zařízení, dále v průmyslu pro výrobce a uživatele obráběcích a tvářecích strojů, zdvihacích mechanismů, ovládání armatur apod. BIBUS se zaměřuje na návrh a dodávku těchto hydraulických zařízení, včetně řídicího softwaru, servisu, či dodávky náhradních dílů. Nedílnou součástí služeb je oživení a zprovoznění systémů u zákazníka.
Hydraulický sortiment zahrnuje náhradní díly nebo celé jednotky pro servis, ale také komponenty a systémy pro výrobce. Provázanost skladů většiny evropských poboček zlepšuje dostupnost a operativnost pro servisní služby.

Asi velmi těžko bychom hledali nějaký obor průmyslové činnosti člověka, ve kterém by nějakou formou nebyla potřebná filtrace, ať např. ve formě čištění různých technologických tekutin, nebo vzduchu. Mezi typické obory s mnoha aplikacemi patří výrobní provozy strojírenství, automobilového průmyslu, chemické provozy, průmysl petrochemický, potravinářský, energetika, ...
V našem dodavatelském portfoliu produktů se opíráme především o produkty Filtration Group, jejich moderní filtrační technologie a zařízení pro filtraci kapalin i plynů, separaci olejové mlhy, či ropných produktů z vody. Dokážeme ve vybraných průmyslových odvětvích dodat téměř veškeré filtrační technologie včetně nezbytných náplní a spotřebního materiálu. V oblasti spotřebního materiálu (filtrační vložky) můžeme navrhnout navíc i varianty dalších výrobců. Výběrem variant těchto filtrů může být snížení nákladů na provoz a údržbu.