BIBUS News | 04 - 2017


Vážení obchodní partneři,
čtvrtým vydáním našeho magazínu BIBUS NEWS uzavíráme letošní rok, ve kterém jsme Vás informovali o aktualitách v naší společnosti v letošním roce, nových produktech našich dodavatelů a akcích, kterých jsme se zúčastnili. 
Pevně veříme, že nám zachováte svou přízeň i v nadcházejícm roce 2018.
 

S pozdravem a přáním prožitích poklidných vánočních svátků


Michal Hlavina

marketing

BIBUS s.r.o.

Vídeňská 125
619 00 BRNO
CZECH REPUBLIC

Tel. +420 547 125 300
Fax +420 547 125 310

E-mail bibus@bibus.cz
www.bibus.cz