Automatizovaná výroba je v dnešním průmyslu velmi důležitá. Dnes si nedovedeme představit velké továrny bez velkého množství vysoce vyspělých strojů nahrazujících lidskou práci. 

Většina sériově vyráběných předmětů je vyráběna stroji ovládanými lidmi. Pojem průmyslová automatizace se nevztahuje pouze na zařízení běžící v továrně, ale také na samotnou konstrukci těchto strojů. Než může stroj začít plnit svůj úkol, musí být navržen a poté smontován. Zde přichází na řadu průmyslová automatizace. Jeho hlavním cílem je zvýšit produktivitu. Výrobní linky společnosti jsou téměř zcela mechanizované, což umožňuje zvýšený výkon a přesnější operace. Výsledkem jsou nižší výrobní náklady a vyšší zisky. Mezi prvky průmyslové automatizace patří výrobní stroje (montážní linky), řídicí, řídicí a měřící zařízení (přístroje, snímače), akční prvky (motory, pohony), komunikační systémy a software.