Snímače znečištění a stavu pracovní kapaliny

Přenosné snímače znečištění

» Přenosný snímač znečištění OPCom Portable Oil Lab

Kombinace sledování čistoty a stanovení parametrů, specifických pro kapaliny, poskytuje detailní informace o stavu zařízení. U OPCom Portable II je k dispozici display LCD, tiskárna, rozhraní USB a SD-kartenslot, pomocí kterých lze naměřená data zobrazovat a získávat k dalšímu zpracování. Inovativní a výkonná baterie umožňuje provoz bez připojení k elektrické síti jak k vysokému tlaku, tak přímo u nádrže, přes čerpadlo v sacím potrubí. Toto široké spektrum schopností, společně s doplňkovým příslušenstvím, dodávaným na požádání, činí z tohoto přenosného měřícího systému mistra ve své třídě.

» Přenosný snímač znečištění OPCount

OPCount je čítač částic nejnovější generace pro stacionární a mobilní použití. Vysoká přesnost měření přístroje OPCount ve spojení s možností zobrazit naměřenou koncentraci částic podle všech běžných standardů umožňuje použití ve velkém počtu aplikací. Měření lze provádět přímo v tlakovém vedení nebo pomocí vestavěného čerpadla ze vzorkovací láhve.

Přístroj OPCount je intuitivně ovládán pomocí klávesnice a velkého dotykového displeje. Výsledky měření lze přímo vytisknout a také načítat pro další zpracování. Příslušenství, dodávané společně s přístrojem, je možné uložit pohodlně přímo na přístroji, což značně ulehčuje manipulaci.

Stacionární snímače znečištění

OPCom kompaktní monitor částic pro průběžné sledování znečištění hydraulických a mazacích médií.

Identifikace změn

  • Monitory částic oznámí přesně každou změnu ve znečištění systému. Tak lze při zvýšené koncentraci částic rychle zareagovat a zavést příslušná protiopatření. Minimalizují se tak následné škody a redukují se náklady.

Vysoký rozsah tlaků

  • Monitor částic OPCom je dimenzován pro použití při vysokém pracovním tlaku. Lze ho tak připojit přímo na tlakové vedení.

Intuitivní obsluha

  • Monitor částic OPCom má jasně podsvícený grafický displej a klávesnici, pomocí které lze provádět všechna potřebná nastavení. Průvodce nabídkou je strukturován intuitivně a logicky.

Široké možnosti komunikace

  • Monitor částic OPCom předává údaje buď přes sériové rozhraní nebo přes CAN-Bus (CANopen + SAE J1939). Paralelně lze připojit konfigurovatelné rozhraní 4-20 mA. Přes digitální výstup lze získat varovnou informaci při dosažení mezních hodnot. Měření lze zahájit a zastavit v závislosti na čase, ručně nebo přes digitální vstup. Data jsou navíc ukládána v integrované paměti.

Snímače stavu pracovní kapaliny

» Snímač vlhkosti LubCos H2O

Voda je v hydraulických a mazacích médiích nežádoucí. Vysoké koncentrace vody mohou způsobit vážné poruchy provozu a škody na zařízeních.

LubCos H2O měří relativní vlhkost oleje a přímo zobrazuje stupeň nasycení vodou: 0 %: absolutně suchý olej. 100 %: olej je úplně nasycen vodou. Olej už není schopen další vodu absorbovat a ta zůstává oddělená.

Na rozdíl od anylýzy vlhkosti v laboratoři, při které se zobrazuje absolutní obsah vody v ppm (Parts per Million), lze pomocí měření relativní vlhkosti měřit nasycení oleje. Výhodou relativní vlhkosti vůči absolutnímu obsahu vody je, že pro posouzení, zda je voda volná nebo vázaná, není nutno znát parametry oleje a jeho mez nasycení.

» Snímač stavu oleje LubCos H2O+ II

Stacionární snímač s připojovacím závitem pro průběžné monitorování stavu, vlhkosti a teploty hydraulických a mazacích olejů.

Měření a zaznamenávání změn hydraulického a mazacího média. Naměřené hodnoty jsou nepřetržitě snímány, vyhodnocovány a ukládány. Tak lze rozpoznat stárnutí a změny v oleji (např. vnikání vody, výměnu oleje, ...). Je možno detekovat škody už v jejich raném stádiu nebo se jich úplně vyvarovat. Nabízí se možnost pomocí vhodných opatření zamezit poruchám strojů a prodloužit intervaly údržby a výměny oleje. Díky sledování mazacího média lze navíc dokumentovat provedené servisní zásahy a používání předepsané kvality mazacího média.

Princip měření

Snímač zapisuje následující fyzikální veličiny oleje a jejich změny v závislosti na čase: teplotu, relativní vlhkost oleje, relativní permitivitu a elektrickou vodivost kapaliny. Protože obzvlášť el.vodivost a relativní permitivita vykazují silnou závislost na teplotě, udává snímač vedle hodnot při aktuální teplotě i hodnoty při referenční teplotě (40 °C). Snímač je schopen automaticky vyhodnocovat změny stavu a podávat o něm informace.

» Snímač stavu oleje LubCos Level

Snímač s připojovacím závitem pro průběžné monitorování stavu, vlhkosti a teploty hydraulických a mazacích olejů a pro měření výšky hladiny v nádrži.

Měření a zaznamenávání změn hydraulického a mazacího média. Naměřené hodnoty jsou nepřetržitě snímány, vyhodnocovány a ukládány. Tak lze rozpoznat stárnutí a změny v oleji (např. vnikání vody, výměnu oleje, ...). Je možno rozpoznat škody už v jejich raném stádiu nebo se jich úplně vyvarovat. Nabízí se možnost pomocí vhodných opatření zamezit poruchám strojů a prodloužit intervaly údržby a výměny oleje. Díky sledování mazacího média lze navíc dokumentovat provedené servisní zásahy a používání předepsané kvality mazacího média.

Princip měření

Snímač zapisuje následující fyzikální veličiny oleje a jejich změny v závislosti na čase: teplotu, relativní vlhkost oleje, relativní permitivitu, elektrickou vodivost a výšku hladiny kapaliny. Protože obzvlášť el.vodivost a relativní permitivita vykazují silnou závislost na teplotě, udává snímač vedle hodnot při aktuální teplotě i hodnoty při referenční teplotě (40 °C). Snímač je schopen automaticky vyhodnocovat změny stavu.

Kontakt

Manažer produktu

Josef Poul
Tel. +420-547 125 326
poul@bibus.cz

Manažer produktu

Libor Štourač
Tel. +420-547 125 323
stourac@bibus.cz

Manažer produktu

Radim Poledník
Tel. +420-547 125 328
polednik@bibus.cz