Rotační přívody jsou používány v nejrůznějších průmyslových oblastech všude tam, kde je nutno do rotačních částí strojů - např. do válců, hřídelí nebo vřeten – přivádět a v nich dále vést vodu, páru, olej, chladiva a maziva nebo jiná média. Rotační přívody Deublin, vyvíjené a konstruované od roku 1945 a dále zdokonalované na základě praktických požadavků, stále představují technickou špičku. Otočné přívody Deublin jsou spolehlivé výrobky, za kterými stojí konstruktérské zkušenosti z více než 70 let existence firmy.