MBR hybridní moduly

Membránové ultrafiltrační moduly pro bioreaktory (MBR) jsou určeny k filtraci odpadních vod, nebo jako přípravný stupeň pro pokročilé procesy čištění. Používají se v komunálních i průmyslových čistírnách odpadních vod. 

Ve srovnání s běžnými biologickými čistírnami odpadních vod systémy s MBR dosahují nejvyšší kvalitu vyčištěné vody, umožňují další využití vody například v energetice, papírenském a textilním průmyslu. 

Modulární koncepce umožňuje využít jak pro nové projekty, tak i pro intenzifikaci stávajících technologií. 
Moduly MYTEX MBR se vyznačují robustností, mechanickou a chemickou stabilitou. Díky hydraulicky optimalizovanému modulárnímu designu se snižuje náchylnost k ucpávání a bezrámová konstrukce usnadňuje čištění a údržbu. 

I v případě poškození povrchu membrány zabraňuje patentovaná technologie Safeguard Technology® kontaminaci vody. Výsledkem je, že hodnoty odtoku mohou být dlouhodobě plněny. Jednotlivé moduly membrán lze navíc snadno a levně vyměnit.

Klíčové vlastnosti modulů MYTEX MBR 

 • možnosti výměny jednotlivých modulů jsou náklady na servis sníženy na absolutní minimum  
 • modulární koncepce umožňuje montáž a demontáž v omezených prostorách 
 • hybridní koncepce spojuje výhody deskových elementů a dutých vláken 
 • bezpečná technologie znamená schopnost fungování i při mechanickém poškození povrchu

Možnosti použití

 • předčištění pro výrobu pitné vody 
 • filtrace akvárií a bazénů 
 • čištění odpadních vod 
 • přestavba a intenzifikace městských čistíren odpadních vod na technologii MBR 
 • výměna membrán ve všech stávajících komunálních závodech MBR s technologií MBR  
 • mobilní kontejnerové čistírny 
 • čističky odpadních vod pro výletní lodě, trajekty, jachty atd.

Aplikace hybridních modulů

Manažer produktu

Jan Fux
Tel. +420-547 125 321
fux@bibus.cz

Prodejní technik

Miloš Bojko
Tel. +420-547 125 319
bojko@bibus.cz