Měření tahu v materiálu

Navíjení/odvíjení, řezání, povrchová úprava, tisk a mnoho dalších výrobních procesů vyžaduje konstantní napětí materiálu.

Při současných řešeních pohonů, senzorové techniky, sběrnicových systémů a zesilovačů se kontrola napětí stala nutnou technologií potřebnou při procesu výroby a zpracování folií, kovu, papíru a drátů. V dnešní době jsou snímače zatížení pro měření napětí (tenzometry) součástí standardního vybavení linek na výrobu materiálu v rolích.

 

Uzavřený princip řízení napětí „Closed loop tension“

  1. Senzory napětí měří skutečné napětí materiálu.
  2. Regulátor napětí zesiluje měřený signál z tenzometru a vypočítává výstupní hodnotu z rozdílu mezi referenční a skutečnou hodnotou.
  3. Pohon, brzda, nebo spojka převede výstupní hodnotu z regulátoru napětí na odpovídající krouticí moment nebo rychlost.
  4. Ve zpracovaném materiálu může být zachováno konstantní napětí.

Výhody

  • definované, nastavitelné napětí materiálu;
  • hodnoty reprodukovatelné ve fyzikálních jednotkách (newtony, libry atd.);
  • známé výrobní podmínky pro hotové výrobky (schopnost záznamu kvality).

Tenzometry

Provozní spolehlivost a přesnost měření určují produktivitu a kvalitu zpracování. Typ zpracování, materiálu a další faktory, jako je teplota, vlhkost a změna průměru vinutí, mají za následek neustálé změny napětí ve zpracovaném materiálu – bez uzavřeného řízení napětí. Tenzometry FMS měří napětí a vysílají signál úměrný napětí do elektronických jednotek FMS. Individuálně testované tenzometry FMS jsou charakteristické svou schopností odolávat extrémnímu přetížení při zachování maximální přesnosti v daném odvětví. Toho je dosaženo prostřednictvím integrovaných mechanických zarážek na ochranu proti přetížení a využití fóliových tenzometrů, které jsou zapojeny jako Wheatstoneův můstek v každém senzoru pro zajištění nejvyšší možné přesnosti měření. Senzory musí být navrženy pro každou aplikaci zvlášť a FMS za tímto účelem poskytuje širokou škálu typů. Výpočet lze velmi snadno provést pomocí výpočtového programu.

Elektronické jednotky

Zesilovače a ovládací jednotky pro princip uzavřeného řízení napětí společnosti FMS zpracovávající signály z tenzometrů jsou speciálně vyvinuty pro použití v aplikacích pro kontrolu napětí. Zesilovače poskytují zpětný signál 0..10 V, nebo mohou přenášet informace prostřednictvím sběrnicového systému (ProfiBus, CAN, nebo různých ethernetových protokolů), zatímco ovládací jednotky generují zpětné signály a také řídící signály pro ovládání pohonu, brzdy nebo spojky.

Manažer produktu

Martin Báča
Tel. +420-547 125 320 
baca@bibus.cz

Prodejní technik

Zdeněk Kyjovský
Tel. +420-547 125 312
kyjovsky@bibus.cz

Katalogové listy, výkresy a 3D modely