Pod pojmem „Manipulační technika“ si můžeme představit veškerou techniku, která pomáhá při manipulaci s nákladem. S vhodnou manipulační jednotkou je možné velmi efektivně přemístit rozměrné, těžké nebo jen početné zásoby materiálu. Při správném výběru produktu s vhodnými parametry je možná manipulace s nákladem snadná, bezpečná a efektivní. Společnost BIBUS nabízí, jako dodavatel mnoha různých technických komponent do širokého portfolia průmyslových odvětví, osvědčená řešení se svou manipulační technikou a jejich komponentami.