Hydraulicky ovládané spojky a brzdy Warner Electric

Uzavřené spojky, brzdy a kombinace spojka-brzda určené pro všeobecné použití nebo pro integraci s (elektrickým) motorem.

Standardní pracovní tlak hydraulických spojek a brzd Warner Electric je uveden v katalogových listech jednotlivých produktů. Pro dosažení požadovaných provozních parametrů muže být použit různý pracovní tlak. Pro ochranu povrchu válce/pístu je doporučeno použití hydraulického oleje filtrovaného na 10 mikrometrů a s viskozitou vhodnou pro provozní podmínky. Pro třecí plochy je doporučen olej s viskozitou až do ISO VG46, který musí být kompatibilní se slinutým bronzem.

 • Elektromagnetické nebo pružinou aktivované
 • Kompletované v našem výrobním závodě
 • Standardní rozsah krouticích momentů 7,5 až 970 Nm

Jednotlivé spojky a brzdy

 • Elektromagneticky, hydraulicky, pneumaticky nebo mechanicky ovládané.
 • Vrtání s drážkou pro pero dle požadavku zákazníka vyrobené v našem výrobním závodě
 • Standardní rozsah krouticích momentů: 1,7 až 81900 Nm

Pružinou aktivované parkovací brzdy s elektrickým uvolněním

 • Kompletované v našem výrobním závodě
 • Jednokotoučové a dvoukotoučové provedení
 • Standardní rozsah krouticích momentů 5 až 25600 Nm

Kompaktní napájecí zdroje pro všechny elektrické modely

 • Normální buzení pro standardní provoz a přebuzení pro aplikace s rychlými cykly.
 • Standardní výstupní napětí 24, 103,5 a 207 VDC

Kontakt

Manažer produktu

Karel Pleva
Tel. +420-547 125 329
Mob. +420-703 145 545
pleva@bibus.cz

Prodejní technik

Ondřej Gazda
Tel. +420-547 125 305
Mob. +420-775 035 055
gaz@bibus.cz