Pneumaticky ovládané spojky a brzdy Wichita

Pneumatické diskové spojky a brzdy jsou vyráběny s průměry třecích kotoučů v rozsahu 100 - 2500 mm a v provedení s jedním, dvěma nebo třemi disky, což odpovídá krouticímu momentu v rozsahu 50 - 2.000.000 Nm. To znamená, i pro případy s omezeným montážním prostorem nebo vysokými otáčkami existují standardní jednotky WICHITA, které umožní vyřešení daného problému.

Přesné ovládání velkého množství funkcí stroje lze dosáhnout použitím stlačeného vzduchu jako vhodného provozního média, protože zařízení zahrnují volně se otáčející kotouče, a tudíž síla, která je přímo úměrná vynaloženému tlaku do ovládací vzduchové duše, umožňuje přesné ovládání krouticího momentu pro:  

  • Omezení krouticího momentu a ochrana proti přetížení
  • Navíjení a odvíjení papíru, tkanin, folií, plastů, železných a neželezných kovů
  • Regulace tahu v lanu v navijácích
  • Instalace dynamometru a zkušebních zařízení

Alternativně lze ovládací vzduchovou duši rychle naplnit a vyprázdnit pomocí rychločinných ventilů, aby byla zajištěna extrémně rychlá odezva v následujících případech:

  • Rychlé cyklické zastavování/spuštění velkých setrvačných hmot
  • Rychlé sepnutí bezpečnostních brzd
  • Přesné nastavení polohy při zastavení/spuštění

Kontakt

Manažer produktu

Karel Pleva
Tel. +420-547 125 329
Mob. +420-703 145 545
pleva@bibus.cz

Prodejní technik

Ondřej Gazda
Tel. +420-547 125 305
Mob. +420-775 035 055
gaz@bibus.cz