Vysokorychlostní ventily MATRIX

» Solenoidové ventily modelové řady 320

 • Průtoková rychlost 30 Nl/min
 • Provozní tlak 0 až 8 bar
 • IP třída IP52 (volitelně IP62)
 • Čas odezvy 3 ms
 • Předpokládaná životnost výrobku ≥ 500 M/s cyklů

» Solenoidové ventily modelové řady 720

Pneumatické elektromagnetické ventily modelové řady 720 jsou k dispozici ve verzi NC i NO. Zahrnují veškeré inovace, které jsou použity v elektromagnetických ventilech Matrix, a to z hlediska materiálů i provozních principů. Spojují jednoduchost a spolehlivost s vysoce dynamickými provozními vlastnostmi. Doby odezvy jsou v rozsahu milisekund, přičemž provozní životnost je delší než 500 miliónů cyklů. Modelová řada zahrnuje vakuové verze navržené pro použití s vakuovými technologiemi.
Umožněním regulace zrychlení se dále zlepšily dynamické vlastnosti: standardní elektromagnetické ventily vybavené řízením 24 VDC mají dobu odezvy kratší než 5 ms při otevírání a 2 ms při zavírání při maximálním provozním kmitočtu 200 Hz.  Naproti tomu elektromagnetické ventily vybavené regulací zrychlení umožňují dobu odezvy při otevírání i zavírání kratší než 2 ms při maximálním provozním kmitočtu 300 Hz.
Kromě vysokorychlostní charakteristiky nabízejí elektromagnetické ventily této modelové řady průtokové rychlosti do 100 l/min (ANR) při přívodním tlaku 0 až 8 bar.
Modelová řada 720 je k dispozici v montážní verzi v řadě vedle sebe nebo na montážní desce  a je vybavena různým příslušenstvím, jako jsou např. vícepolohové rozvody a desky pro ovládání zrychlení.

Výhody

 • Kompaktní verze
 • Velký průměr potrubí a průtoková rychlost
 • Krátké doby odezvy
 • Necitlivost na kmitočet a vibrace
 • Nízký absorbovaný výkon
 • Přesnost, opakování a flexibilita
 • Dlouhá životnost

Použití

 • Procesní a přesná přístrojová technika
 • Regulátory tlaku a průtokové rychlosti
 • Polohovací systémy
 • Výběrové systémy
 • Měřicí systémy
 • Odvětví biomedicíny a měření
 • Průmyslová automatizace

Materiály

 • Těleso z PPS
 • Příruby z Al
 • Těsnění z NBR (na požádání šoupátka z HNBR)

» Solenoidové ventily modelové řady 750

Pneumatické elektromagnetické ventily 2/2, 3/2, 3/3 nebo 5/2 modelové řady 750 s jednoduchým tělesem v konfiguraci NC nebo NO. Modularita modelové řady umožňuje verzi s jednou výpustí nebo se 2, 4, 8 nezávislými výpustmi.  K dispozici jsou všechny inovace umožněné technologií Matrix.
Doby odezvy jsou v rozsahu milisekund, přičemž životnost je delší než 500 miliónů cyklů. Modelová řada zahrnuje vakuové verze navržené pro použití s vakuovými technologiemi. Umožněním regulace zrychlení se dále zlepšily dynamické vlastnosti: standardní elektromagnetické ventily vybavené řízením 24 VDC mají dobu odezvy kratší než 5 ms při otevírání a 2 ms při zavírání při maximálním provozním kmitočtu 200 Hz. Naproti tomu elektromagnetické ventily vybavené regulací zrychlení umožňují dobu odezvy při otevírání i zavírání kratší než 2 ms při maximálním provozním kmitočtu 300 Hz.
Kromě vysokorychlostní charakteristiky elektromagnetické ventily modelové řady nabízejí průtokové rychlosti do 100 l/min (ANR) při přívodním tlaku 0 až 8 bar.
Pro modelovou řadu 750 je k dispozici velký výběr příslušenství, např. konektory IP52 nebo IP65, rozvody s různými polohami a desky ovládání zrychlení.

Výhody

 • Kompaktní verze
 • Velký průměr potrubí a průtoková rychlost
 • Krátké doby odezvy
 • Necitlivost na kmitočet a vibrace
 • Nízký absorbovaný výkon
 • Přesnost, opakování a flexibilita
 • Dlouhá životnost

Použití

 • Procesní a přesná přístrojová technika
 • Regulátory tlaku a průtokové rychlosti
 • Polohovací systémy
 • Řídicí systémy
 • Výběrové systémy
 • Měřicí systémy
 • Odvětví biomedicíny a měření
 • Průmyslová automatizace

Materiály

 • Těleso z PPS
 • Příruby z Al (na požádání nerezová ocel)
 • Těsnění z NBR (na požádání HNBR)

» Solenoidové ventily modelové řady 820

Pneumatické elektromagnetické ventily modelové řady 820 jsou typu NC 2/2. 

Výzkum materiálů a nových technologických řešení umožnil realizaci šoupátkového elektromagnetického ventilu s extrémně jednoduchým principem činnosti a s avantgardními dynamickými vlastnostmi. Hmota pohyblivých prvků byla zmenšena na minimum a bylo vyloučeno jakékoliv vnitřní tření: tímto způsobem jsme dosáhli doby odezvy v řádu milisekund a životnosti delší než 500 miliónů cyklů.

Umožněním regulace zrychlení se dále zlepšily dynamické vlastnosti. Standardní elektromagnetické ventily s řízením 24 VDC mají dobu odezvy kratší než 5 ms při otevírání a 2 ms při zavírání při maximálním provozním kmitočtu 200 Hz. Naproti tomu elektromagnetické ventily s regulací zrychlení mají dobu odezvy kratší než 1 ms při otevírání a 2 ms při zavírání při maximálním provozním kmitočtu 500 Hz.
Kromě vysokorychlostní charakteristiky nabízejí elektromagnetické ventily modelové řady 820 také hodnoty průtokové rychlosti do 180 dm3/min. (ANR) při přívodním tlaku 0 až 8 bar.

Ovládáním ventilu pomocí technologie PWM (pulsně šířková modulace) nebo PFM (pulsně frekvenční modulace) lze změnit průtokovou rychlost a získat tak elektromagnetický ventil s proporcionální průtokovou rychlostí.
Modelová řada 820 je k dispozici v montážní verzi v řadě vedle sebe nebo na montážní podložce a je vybavena různým příslušenstvím, jako jsou např. vícepolohové rozvody nebo desky pro ovládání zrychlení.

Výhody

 • Kompaktní verze
 • Velký průměr potrubí a průtoková rychlost
 • Krátké doby odezvy
 • Necitlivost na kmitočet a vibrace
 • Nízký absorbovaný výkon
 • Přesnost, opakování a flexibilita
 • Dlouhá životnost

Použití

 • Procesní a přesná přístrojová technika
 • Regulátory tlaku a průtokové rychlosti
 • Polohovací systémy
 • Výběrové systémy
 • Dávkovací systémy
 • Odvětví biomedicíny a měření

Materiály

 • Těleso z PPS
 • Příruby z Al
 • Těsnění z NBR

» Solenoidové ventily modelové řady 850

Pneumatické elektromagnetické ventily modelové řady 850 jsou typu 2/2 NC.
Jejich modularita představuje inovaci této modelové řady. Devět nezávislých šoupátek se společným pneumatickým přívodem a s rozpojenými nebo sestavenými vývody pro zvýšení průtokové rychlosti. Doba odezvy v ms je nezávislá na hodnotě průtokové rychlosti a životnost je delší než 500 miliónů cyklů.
Tato modelová řada je vhodná pro krokovou změnu průtokové rychlosti (max. 9 kroků ve verzi s jednoduchým vývodem), mění jednoduchý 2/2 ventil na elektromagnetický ventil s proporcionální průtokovou rychlostí a absolutní opakovatelností. Kromě toho kombinací různých technologií řízení (např. PWN a PNM) se může průtoková rychlost měnit lineárně. Umožněním regulace zrychlení se dále zlepšily dynamické vlastnosti. Následkem toho je pro standardní elektromagnetické ventily s řízením 24 VDC výsledná doba odezvy 5 ms při otevírání a 2 ms při zavírání, přičemž maximální provozní kmitočet je 200 Hz. Výsledná doba odezvy pro elektromagnetický ventil s regulací zrychlení při otevírání i zavírání bude kratší než 1 ms. Maximální provozní kmitočet je 500 Hz.
Kromě vysokorychlostní charakteristiky elektromagnetické ventily modelové řady 850 nabízejí průtokové rychlosti do 1620 l/min (ANR), s přívodním tlakem 0 až 8 bar.

Výhody

 • Kompaktní verze
 • Velký průměr potrubí a průtoková rychlost
 • Krátké doby odezvy
 • Necitlivost na kmitočet a vibrace
 • Nízký absorbovaný výkon
 • Přesnost, opakování a flexibilita
 • Dlouhá životnost

Použití

 • Regulátory tlaku a průtokové rychlosti
 • Polohovací systémy
 • Výběrové systémy
 • Dávkovací systémy
 • Odvětví biomedicíny a měření

Materiály

 • Těleso a příruby z Al
 • Těsnění z NBR

» Elektromagnetický ventil modelové řady 860

Pneumatické elektromagnetické ventily patřící do modelové řady 860 PCM s proměnlivým průtokem obsahují devět jednoduchých, samostatně ovládaných šoupátek. Uvedená šoupátka mají různou průtokovou rychlost a jsou vyvedena na jednoduchý výstupní kanál.  Elektromagnetické ventily mají proporcionální regulaci průtoku a jsou charakterizovány lineární vazbou mezi celkovou průtokovou rychlostí a řídicím binárním kódem. Proto představují ideální řešení pro digitální regulaci průtoku (technologie PCM).
Doby odezvy při otevírání i zavírání jsou kratší než 1 ms a nezávisí na hodnotě průtoku.
Následkem toho dochází ke změnám hodnoty průtoku se zanedbatelným fázovým zpožděním (nad 1 ms), pokud se jedná o elektrické řízení, a to i v případě okamžité změny z minimální na maximální hodnoty umožněné elektromagnetickým ventilem.
Životnost je delší než 500 miliónů cyklů pro každé jednotlivé šoupátko.
Modely ventilů modelové řady 860 PCM s proměnlivým průtokem jsou k dispozici se 2 různými úrovněmi přesnosti regulace průtokové rychlosti.  64 úrovní průtoku s 6bitovou konfigurací a 256 hodnot průtoku s 8bitovou konfigurací.
Elektromagnetické ventily modelové řady 860 PCM s proměnlivým průtokem mohou být integrovány s elektronickou deskou ovládání PCM 8130, která zajišťuje jejich pilotní řízení. Jsou také přednastaveny pro zpracování signálu napětí (0 až 10 V) a digitální zpracování (viz "elektronické desky pohonu").

Výhody

 • Kompaktní verze
 • Krátké doby odezvy
 • Necitlivost vůči vibracím
 • Vysoká přesnost a opakovatelnost
 • Dlouhá životnost

Použití

 • Procesní a přesná přístrojová technika
 • Regulátory tlaku a průtokové rychlosti
 • Regulace rychlosti aktuátorů
 • Polohovací systémy
 • Zařízení pro biomedicínu
 • Robotika a průmyslová automatizace

Materiály

 • Těleso a příruby z Al
 • Těsnění z GNBR

» Elektromagnetický ventil modelové řady 890

 • Průtok do 220 Nl/min
 • Provozní tlak 2 až 8 bar
 • IP třída IP62
 • Čas odezvy 1…5 ms
 • Předpokládaná životnost výrobku ≥ 500 M/s cyklů

Kontakt

Manažer produktu

Zdeněk Kyjovský
Tel. +420-547 125 312
Mob. +420-739 276 040
kyjovsky@bibus.cz

Prodejní technik

Libor Gajdušek
Tel. +420-547 125 332
Mob. +420-703 148 117
gajdusek@bibus.cz