Dřevozpracující průmysl

Dřevo je velmi důležitou surovinou – díky svým užitným vlastnostem se stalo nejčastěji používaným materiálem na světě. Vzhledem k rostoucí popularitě řešení přívětivých pro životní prostředí a shodných se zásadami udržitelného rozvoje, je pozorovatelný nárůst poptávky po dřevěných výrobcích z recyklace, například po dřevotřískových (dřevovláknitých) deskách.

Za rozvojem trhu se dřevem také směřuje trh strojů používaných v rámci tohoto průmyslu, které jsou vysoce automatizované. Při optimalizaci činnosti strojů tohoto typu se věnuje zvláštní pozornost snížení nákladů a pracovní doby, tedy zkrácení cyklu práce a času prostojů.

Pro dosažení co nejvyšší spolehlivosti výrobci strojů pro dřevozpracující průmysl přijímají různá, často rozporuplná rozhodnutí. Na jedné straně instalují ventilové terminály s integrovanými moduly, využívající sběrnici Fieldbus, a tím zlepšují obsluhu a zkracují čas požadovaný pro montáž kabeláže. V jiných případech se však, se zřetelem na optimální výběr dílů, například v méně pokročilých strojích, osazují také regulační ventily.