Elekronika

BIBUS má v nabídce výrobky a řešení využívané v různých odvětvích elektronického průmyslu.  Naše nabídka ve velké míře směřuje k výrobcům elektronických výrobků a podskupin, kterým nabízíme řešení vylepšující jejich výrobní procesy.

Elektronická zařízení se, podobně jako většina přesných zařízení, přepravují a skládají na výrobních linkách. U vysokého stupně přesnosti výroby elektronických dílů a náchylnosti na poškození je nezbytná jejich ochrana před negativním vlivem výrobního prostředí, zejména vibracemi a otřesy.

V tomto případě jsou výborné zkušenosti s řešeními od firmy ACE, například prvky pro tlumení vibrací ACEolator. Tyto zajišťují dobrou ochranu, zejména pro mobilní zařízení, jako jsou dálkově ovládané minikamery, řídicí pulty a skříně nebo elektronické panely.

Lídrem v oblasti speciálních pneumatických komponent pro polovodičový průmysl (Clean Room Specification) jsou komponenty japonské firmy CKD.