Komponenty pro dopravníky

Dopravníky jsou používány k přepravě různých druhů materiálů, od sypkých, polotekutých hmot až po přepravu menších předmětů, např. zavazadel, balíků apod. Jejich využití nalezneme téměř ve všech oblastech průmyslu.

Pro dopravníky dodáváme široký sortiment produktů jako jsou vážící zařízení pro zjištění přepravovaného množství, pohony, spojky, brzdy a další - viz přehled níže.