Měřící technika

Měřicí zařízení, včetně váhových, nacházejí široké uplatnění v oblasti mnoha aplikací. Nezáleží, zda se jedná o mobilní měřicí zařízení, stacionární měřicí a váhové stoly, laboratorní zařízení nebo skenery, každý z těchto systémů by měl prezentovat údaje v co nejvyšší přesnosti.

Proces měření a správného odečtu nejčastěji narušuje vliv okolí v podobě vibrací nebo otřesů. Proto nabízíme řešení od firmy ACE, včetně prvků pro tlumení vibrací, omezujících negativních faktory prostředí, které mají vliv na poruchy provozu či přesnost měřicích zařízení. 

V nabídce máme širokou škálu výrobků a řešení, jako jsou pneumatické a gumokovové silentbloky nebo antivibrační podložky, jejichž použití závisí na hmotnosti izolovaného systému a excitační frekvenci vibrací. V případě zatížení měřicích zařízení formou rázů, jsou dokonalým řešením hydraulické tlumiče nebo elastomerové tlumiče od firmy ACE.