Robotika

BIBUS má v nabídce prvky a systémová řešení určená pro speciální aplikace v oblasti robotiky.

Rostoucí popularita robotizace a automatizace v oblasti výrobních procesů vyžaduje, ve stále větší míře, zajišťování jejich plynulosti a bezpečnosti, při zvyšování produktivity. V tomto oboru jsou optimálním řešením námi nabízené výrobky od firmy ACE, zejména hydraulické a elastomerové tlumiče.

Tyto výrobky se mohou používat jak ve stálém pracovním režimu, tak jako havarijní. Díky svým vlastnostem zaručují zrychlení pracovních cyklů a také možnost přesného polohování dílů. Tlumiče také zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti lidí i strojů.