Skladovací technika

V podmínkách rostoucího tempa průtoku zboží, musejí být systémy dopravy v oblasti skladovací techniky, podobně jako u výrobních linek, čím dál lépe přizpůsobené z hlediska účinnosti a výkonnosti.

Provoz ve skladových jednotkách probíhá zpravidla v několika osách a ve velmi rychlém tempu. Takto přepravované díly mají často značnou hmotnost nebo vyžadují jemné zacházení. Důležitým faktorem v takových podmínkách je také zajištění bezpečnosti pro pracovníky a zařízení.

BIBUS nabízí řadu řešení, která se dokonale hodí pro skladovací techniku. Komponenty značky Thomson, které zahrnují široký sortiment lineárních modulů a lineárních aktuátorů, se ideálně uplatňují u přesné práce v oblasti paletizace nebo automatických skladovacích systémů.

Zajišťujeme také řešení od firmy ACE – příkladem jsou hydraulické a elastomerové tlumiče, které umožňují bezpečné a hladké zastavení pohybujících se hmot, při zachování maximální možné rychlosti pohybu. Lze je využívat jak v provozním, tak v havarijním režimu.

BIBUS nabízí také plynové pružiny od firmy Bansbach easylift, často používané v zařízeních podporujících proces skladování a kompletace ve skladovacích jednotkách. Příkladem použití plynových pružin je otevírání a zavírání oken vysokozdvižných vozíků nebo vyklápění celých sekcí v rámci systémů válečkových dopravníků.