Ekologie

Společnost BIBUS svými produkty a službami podporuje péči o životní prostředí

Základní filozofií společnosti BIBUS je nabízet technické poradenství a výrobky vysoké úrovně a kvality. To si člověk na první pohled nemusí spojit s dopadem na životní prostředí. Zde uvádíme jen několik konkrétních příkladů, jak naše aktivity pozitivně ovlivňují prostředí kolem nás:

  1. Komponenty, které dodáváme, vynikají vysokou kvalitou a jejich životnost je mnohdy až v násobcích délky, oproti "běžným" produktům.
    – uživatelé tak často nemusejí vyhazovat produkty, které již dosloužily a kupovat pak nové, za kterými stojí celá nová výroba a zdroje
  2. Klademe důraz na vysokou účinnost produktů a systémů - ať už to jsou elektrické motory a aktuátory, hydraulické a pneumatické systémy, které na svůj provoz, funkci a údržbu spotřebují méně elektrické energie.
    – provozy s naším řešením často sníží spotřebu energie ročně až o desítky procent a tyto analýzy zákazníkům mnohdy předkládáme
  3. Celou jednu divizi produktů věnujeme environmentální technice a dodáváme klíčové komponenty výrobcům domovních čističek odpadních vod, jako jsou dmychadla, provzdušňovací elementy a ventily.
    – pomáháme tak stavět čističky odpadních vod, které výrazně zlepšují bilanci celkové spotřeby vody

Stále existují jedinci, hledající "nejlevnější" řešení či produkty. Při pohledu na celkové náklady životního cyklu, jsou to často právě ony kvalitní komponenty s vysokou životností a účinností, které tyto náklady výrazně snižují a současně šetří přírodu.

Neustále narůstá počet zákazníků,  kteří se s tímto ztotožňují. Důkazem toho je, že naši společnost BIBUS na českém trhu úspěšně rozvíjíme již přes 30 let.

Přecházíme k dřevěným paletám z recyklovaného materiálu

Naše společnost se rozhodla přejít k používání dřevěných palet z recyklovaného materiálu a tím snížit svůj dopad na životní prostředí.

Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je ekologická odpovědnost společnosti BIBUS s.r.o. k ochraně přírody a snižování negativních dopadů na životní prostředí. Používání plastových palet představuje významný ekologický problém, protože jsou často vyráběny z neobnovitelných surovin a jejich používání způsobuje značné množství odpadu, který je obtížné recyklovat. Dřevěné palety z recyklovaného materiálu naopak představují ekologickou a udržitelnou alternativu.

Využívání dřevěných palet z recyklovaného materiálu je dalším krokem společnosti BIBUS s.r.o. k udržitelnému podnikání a ochraně životního prostředí. Tímto způsobem budeme moci snížit naši ekologickou stopu a přispět k ochraně planety pro budoucí generace.

Doufáme, že tento krok inspiruje i další společnosti k přijímání udržitelných rozhodnutí, které pomohou chránit naši planetu.

 

Zelený BIBUS

Společnost BIBUS se stala součástí unikátního projektu „Zelená firma“. 

Jako firma jsme se rozhodli žít a pracovat více ekologicky. V rámci této myšlenky jsme vstoupili do projektu, který likviduje firemní elektrospotřebiče ekologicky. Zbavit se vysloužilých nebo již nepotřebných elektrospotřebičů umožňuje ale i svým zaměstnancům, a to formou přistaveného sběrného boxu. Tímto způsobem chceme významně přispět ke zlepšení a ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdarví člověka.

 

Omezujeme plastové produkty

V rámci ochrany životního prostředí jsme se rozhodli přejít z igelitových tašek na tašky z netkané textílie.

Všichni jistě víme, že každý z nás je v dnešní době obklopen hlavně plastem. Od plastovýxh flašek, přes různé kancelářské pomůcky, obaly od u zakoupených produktů a nebo právě igelitové tašky. I v naší společnosti se snažíme jít ekologickou cestou a chceme chránit přírodní prostředí, a proto máme odpadkové koše, kde třídíme odpad. Co ale když můžeme udělat něco navíc? Co kdybychom některé věci třídit nemuseli, protože by ani nebyly. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli neobjednávat igelitové tašky, které používáme zejména pro naše zákazníky, a přejít na tašky z netkané textílie. I když by se náš zákazník rozhodne tašku dále nevyužívat, tak je biologicky obouratelná. Je mnohem lépe odbouratelná a šetrnější k životnímu prostředí, než plast, který podléhá rozkladu i 100 let.

Recyklujeme krabice od dodavatelů

V rámci našeho boje pro lepší životní prostředí využíváme použité krabice.

Naše společnost rozesílá každý měsíc přes 1000 zásilek. A většina těchto zásilek je odesílána zákazníkovi v krabici. Po celou dobu našeho působení na trhu se snažíme využívat krabic, které nám přicházejí od dodavatelů. Pokud je krabice nepoškozená, tak není důvod ji vyhazoavat, a lze ji použít pro další zásilku. Tímto způsobem využíváme použité papírové boxy u více naž 50% zásilek, což je u počtu 1000 zásilek za měsíc už značné množství ušetřeného papíru. 

BIBUS s.r.o.

Vídeňská 125
619 00 BRNO
CZECH REPUBLIC

Tel. +420 547 125 300
Fax +420 547 125 310

E-mail bibus@bibus.cz
www.bibus.cz

 

IČ: 46346635
DIČ: CZ46346635