Dmychadla a vývěvy s bočními kanály

Dmychadla/vývěvy s bočními kanály jsou vyráběny z hliníkových slitin tlakovým litím, což zabezpečuje vysokou kvalitu a výkonnost. Výrobní náklady jsou minimalizovány díky stavebnicové konstrukci dmychadel/vývěv s bočními kanály.

Standardní modely dmychadel/vývěv s bočními kanály jsou přímo spojeny s elektromotorem, který je také vyráběny firmou ESAM. Elektromotory jsou dvoupólové, jednofázové a třífázové, uzavřené se vzduchovým chlazením, určené k nepřetržitému provozu, vyrobené ve třídě "F" s krytím IP54 / IP55 a splňují požadavky norem CEI 2/3 1998.

Hlavní přednosti dmychadel/vývěv s „bočními kanály“

 • Zařízení má pouze jednu pohyblivou část – letmo uložené a dynamicky vyvážené oběžné kolo.
 • Nedochází zde k žádnému kontaktu oběžného kola a tělesa zařízení čímž je úplně eliminováno opotřebení oběžného kola.
 • Bezolejové provedení.
 • Sací a výtlačný otvor jsou standardně opatřeny tlumičem hluku.
 • Tok vzduchu je klidný bez rázů a pulsací.

Jak zařízení pracuje?

Při rotaci oběžného kola je vzduch mezi lopatkami radiálně a obvodově urychlován a tlačen do bočních kanálů kde je stlačován a posouván zpět k lopatkám oběžného kola. Po této spirální dráze, přes oběžné kolo a boční kanály, je vzduch posouván až k výstupnímu otvoru celého zařízení.

Použití

 • Zdroj vzduchu pro aktivační čistírny odpadních vod
 • Líhně ryb
 • Galvanické lázně
 • Polygrafické stroje a zařízení
 • Zdroj přetlaku / vakua pro potrubní poštu
 • Průmyslové vysavače

» esam FLUXJET

 • 1.1kW 1.5kW (50Hz); 1.5kW (60Hz) jednofázové
  1.1kW 1.5kW 2.2kW (50Hz); 1.3kW 1.75kW 2.55kW (60Hz) třífázové
 • Konstrukce motorů odpovídá normám CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55, cCSAus certified

technický list esam FLUXJET

» esam MEDIOJET

 • 2.2 kW; 2.55 kW; 3 kW; 4 kW LHT (50Hz)
  2.55 kW; 3 kW; 3.45 kW; 4.6 kW LHT (60Hz)
 • Konstrukce motorů odpovídá normám CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55,
  cCSAus certified

technický list esam FLUXJET

» esam MEDIOJET 350

 • 4 kW (50Hz)
  4.6 kW (60Hz)
 • Konstrukce motorů odpovídá normám CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55,
  cCSAus certified

technický list esam FLUXJET

» esam TECNOJET IIs

 • 0.75 kW; 1.1 kW 50Hz
  0.9 kW; 1.3 kW 60Hz
 • Konstrukce motorů odpovídá normám CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55,
  cCSAus certified

technický list esam FLUXJET

» esam TECNOJET 2V

 • 1.1 kW 50Hz; 1.3 kW 60Hz jednofázové
  1.5 kW 50Hz; 1.75 kW 60Hz třífázové
 • Konstrukce motorů odpovídá normám CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55, cCSAus certified

technický list esam FLUXJET

» esam UNIJET 40

 • 0,2 kW (50 Hz)
  0,25 kW (60 Hz)
 • This model is also available with the following specifications
  – ANODIZED TREATMENT
  – SPECIAL VOLTAGES on request

technický list esam FLUXJET

» esam UNIJET 75

 • 0,4 kW (50 Hz)
  0,5 kW (60 Hz)
 • This model is also available with the following specifications
  – FLAME PROOF / EXPLOSION PROOF
  – ANODIZED TREATMENT
  – SPECIAL VOLTAGES on request

technický list esam FLUXJET

» esam UNIJET 75 2V

 • 0,7 - 0,75 kW (50 Hz)
  0,9 kW (60 Hz)
 • Tento model je k dispozici také s následujícími specifikacemi
  – LHT Lubrificated for higt temperature
  – SPECIAL VOLTAGES on request

technický list esam FLUXJET

» esam UNIJET 160

 • 4 kW (50 Hz)
  4,6 kW (60 Hz)
 • This model is also available with the following specifications
  – ANODIZED TREATMENT
  – SPECIAL VOLTAGES on request

technický list esam FLUXJET

» esam UNIJET 500

 • 7.5 kW; 9 kW; 11 kW; 12.5 kW (50Hz)
  8.6 kW; 10.4 kW; 12.6 kW; 14.5 kW (60Hz)
 • Standardní dmychadla s postranním kanálem jsou navrženy pro manipulaci s čistým vzduchem až do teploty maximálně 40 °C. Pro speciální aplikace nás prosím kontaktujte.
 • Konstrukce motorů odpovídá normě CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55, certifikováno cCSAus
   

technický list esam FLUXJET

» esam UNIJET 501

 • 4 - 5,5 - 7,5 kW (50 Hz)
  4,6 - 6,3 - 8,6 kW (60 Hz)
 • Standardní dmychadla s postranním kanálem jsou navrženy pro manipulaci s čistým vzduchem až do teploty maximálně 40 °C. Pro speciální aplikace nás prosím kontaktujte.
 • Konstrukce motorů odpovídá normě CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55, certifikováno cCSAus

technický list esam FLUXJET

» esam UNIJET 1000

 • 7.5 kW; 11 kW; 15 kW; 20 kW (50Hz)
  8.6 kW; 12.6 kW; 17.3 kW; 25.2 KW (60Hz)
 • Standardní dmychadla s postranním kanálem jsou navrženy pro manipulaci s čistým vzduchem až do teploty maximálně 40 °C. Pro speciální aplikace nás prosím kontaktujte.
 • Konstrukce motorů odpovídá normě CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55, certifikováno cCSAus

technický list esam FLUXJET

» esam UNIJET 1500

 • 15 kW; 20kW (50Hz)
  17,3 kW 25,2 kW (60Hz)
 • Standardní dmychadla s postranním kanálem jsou navrženy pro manipulaci s čistým vzduchem až do teploty maximálně 40 °C. Pro speciální aplikace nás prosím kontaktujte.
 • Konstrukce motorů odpovídá normě CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55, certifikováno cCSAus

technický list esam FLUXJET

» esam UNIJET 2200

 • 20 KW (50Hz)
  25,2 KW (60Hz)
 • Standardní dmychadla s postranním kanálem jsou navrženy pro manipulaci s čistým vzduchem až do teploty maximálně 40 °C. Pro speciální aplikace nás prosím kontaktujte.
 • Konstrukce motorů odpovídá normě CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55, certifikováno cCSAus

technický list esam FLUXJET

Souvisejíví produkty

Kontakt

Manažer produktu

Jan Fux
Tel. +420-547 125 321
fux@bibus.cz

Prodejní technik

Miloš Bojko
Tel. +420-547 125 319
bojko@bibus.cz