Ochrana životního prostředí

Péče o životní prostředí má stálé místo v našem vědomí. V rámci běžně provozovaných domovních čističek odpadních vod získávají na popularitě automatizované domovní čističky typu SBR, umožňující přesnou kontrolu celého procesu čištění. Mozkem takové čističky je řídicí jednotka, kontrolující celý provozní cyklus systému a indikující nepravidelnosti, srdcem je pak dmychadlo, dodávající kyslík bakteriím rozkládajícím organické nečistoty. Difuzory zvyšují účinnost provzdušňování – z nich vycházející malé vzduchové bublinky, které zajišťují směšování odpadní vody a zároveň zvyšují její prokysličení.

Ve větších čističkách je celý proces identický, avšak ve větší míře – odpovídající množství vzduchu v tomto případě zajišťují dmychadla s bočními kanály ve spojení s větším počtem difuzorů.

Nabízíme komponenty pro použití v čističkách: dmychadla (ESAM, SECOH) k provzdušňování odpadních vod, ovladače pro malé domácí ČOV a difuzory k provzdušňovacím systémům.

Kontakt

Manažer produktu

Jan Fux
Tel. +420-547 125 321
fux@bibus.cz

Prodejní technik

Miloš Bojko
Tel. +420-547 125 319
bojko@bibus.cz