Rotačně uchopovací moduly

Ve výchozím nastavení nabízíme otočné moduly uchopovače jako kompaktní, modulární navržené paralelní, centrické a úhlové uchopovací moduly. Pro rychlé polohovací procesy obrobků s různými hmotnostmi ve stísněných prostorech. Mohou být použity v široké škále aplikací, od nakládání a vykládání nosičů obrobků po operace vkládání do montážních procesů a vykládání hotového zboží v krycích bednách.

Kromě toho jsou inovativní konstrukční vylepšení, jako je výkonný pohon rotoru, jako úhel natočení až 180 ° a nastavení koncových poloh a odpružení, kombinovány s nejmodernější výrobní technologií, čímž poskytují chapadlům robustní spolehlivost a přesnost, a proto aby byly bezpečné investice s dlouhou životností.

» Otočné uchopovací moduly EGS

Elektrický, dvouprstový, otočný paralelní chapadlový modul s plynulým vedením základových čelistí na válečkových ložiscích.

Použití

Uchopování a přesun malých až středních obrobků s pružnou silou a vyskou rychlostí v čistých prostředích, například v montážních halách a zkušebních, laboratorních a farmaceutických provozech.

Výhody pro vás

 • Řízení prostřednictvím digitálního I/O
  pro snadné zprovoznění a rychlou integraci do stávajících systémů
 • Téměř žádné díly podléhající opotřebení
  pro vysokou provozuschopnost stroje a nízké provozní náklady
 • Nízké prostorové nároky,
  protože otočný a chapadlo jsou spojeny do jednoho kompaktního modulu
 • Uchopovací síla nastavitelná na dvě až čtyři fáze
  pro jednoduché upravování citlivých obrobků
 • Rychlost otáčení nastavitelná na čtyřech stupních
  pro vysokou flexibilitu v dobách cyklu
 • Velice vysoký počet cyklů za minutu
  pro nejvyšší produktivitu
 • Bezúdržbový, předem natažený příčný válečkový vodič
  pro přesné uchopování s téměř konstantní silou u všech přípustných délek prstů
 • Standardizovaná montážní vrtání
  pro různé kombinace s jinými komponenty z modulárního systému

» GSM-P

Velice nízká hmotnost 0,37 kg

Kompaktní kombinace otočného chapadla, které sestává z výkonného rotorového pohonu a zařízení pro koncovou polohu a tlumení a paralelního chapadla se dvěma prsty.

Použití

Uchopení a otočení v jednom kompaktním modulu pro automatickou montáž v místech s omezeným prostorem.

Výhody pro vás

 • Šetří prostor,
  protože otočný pohon, jednotka tlumení koncové polohy a chapadlo jsou spojeny do jednoho kompaktního modulu
 • Šetří náklady,
  protože neobsahuje držáky a odpadají náklady související s plánování projektu a technickým návrhem
 • Výkonný
  pro ještě vyšší hodnoty hmotnosti a setrvačnosti díky variantě s hydraulickými tlumiči nárazů
 • Flexibilní
  díky několika možnostem montáže, nekonečně seřiditelnému úhlu natočení a nesčetným verzím výrobku
 • vedení křížové kladky
  pro přesné uchopování z důvodu bezrozsahového vedení základní čelisti
 • Procesně spolehlivý,
  protože pohyblivé kabely a hadice jsou nahrazeny zabudovanými průchody
 • Montáž ze tří stran chapadla v 5 směrech šroubování
  pro univerzální a pružnou montáž uchopovacího a otočného modulu
 • Přívod vzduchu pomocí bezhadicového přímého přípojení nebo šroubových připojení
  pro specifické přizpůsobení uchopovacího a otočného modulu při všech řešeních automatizace
 • Rozsáhlé příslušenství
  díky použití součástí stávajícího chapadla

Kontakt

Manažer produktu

Radek Adam
Tel. +420-547 125 322
adam@bibus.cz

Prodejní technik

Libor Gajdušek
Tel. +420-547 125 332
gajdusek@bibus.cz