Speciální pneumatické komponenty pro výrobu baterií

Vysoký nárůst poptávky po dobíjecích tzv. sekundárních bateriích s sebou přináší tlak na zvyšování jejich kapacity. Obecně výkon baterií není závislý jen na jejich chemickém složení, ale je ovlivněn až pěti primárními faktory jako je chemie článků, geometrie článků, kvalita výroby, přizpůsobení technologie aplikaci a systémová integrace. Jedním z nejdůležitějších parametrů přímo ovlivňujících kvalitu výroby je použití komponent a zařízení, které splňují specifické požadavky pro konkrétní dílčí procesy v rámci výroby. 

Komponenty CKD určené pro použití při výrobě baterií jsou začleněny do série P4*

Základní rozdělení určující specifické vlastnosti komponent je jejich umístění v samotném výrobním zařízení

Komponenty sérií P40, P41 a P42 se používají nad a v těsné blízkosti vyráběných elektrod (zóna A). Série P4 je použita pod elektrodami a ve větší vzdálenosti od elektrod (zóny B a C).

Komponenty řady P4

Průtočný profil a kluzné části komponent série P4 neobsahují měď, zinek a elektrolyticky niklované části. Těsnění a maziva jsou zde uzpůsobena velmi suchému prostředí. Použitím speciálního maziva a dodatečných stíracích kroužků je např. u válců dosaženo až 4x delší životnosti (v porovnání se standardními prvky).

Komponenty řady P40

Žádná část komponent série P40 neobsahuje měď, zinek ani niklované části. Stejně jako u série P4 jsou tyto uzpůsobeny pro velmi suché prostředí.

Komponenty řady P41

Válce série P41 splňují požadavky materiálového složení, optimalizaci pro rosný bod -70°C a navíc díky kompozitním kroužkům udržujícím mazivo a nerezové pístnici dosahují životnosti přes 20 mil. cyklů.

Komponenty řady P42

V těsné blízkosti vyráběných elektrod (zóna A) lze použít válce série P42 odpovídající sérii P41. Rozdílem je zde snížení možnosti kontaminace okolí kovovým prachem vznikajícím v důsledku opotřebení. Toho je dosaženo podtlakovým portem viz. obr. Tato opatření tak efektivně snižují případné vady sekundárních baterií v důsledku ulpívání kovových částeček na jednotlivých elektrodách v průběhu jejich přípravy a sestavování článku.

Použití a výhody výše uvedených komponent můžete názorně vidět v animaci, viz odkaz na video.

Kontakt

Manažer produktu

Zdeněk Kyjovský
Tel. +420-547 125 312
kyjovsky@bibus.cz

Prodejní technik

Libor Gajdušek
Tel. +420-547 125 332
gajdusek@bibus.cz