Elektrické kroužkové sběrače SRC a SRD

Kroužkové sběrače odpovídají náročným požadavkům současnosti 

Moderní procesy balení vyžadují, aby stroje vykazovaly větší výkonnost a produktivitu. V rámci těchto zvýšených požadavků na stroje je potřebné větší množství dat a jejich spolehlivější obousměrný přenos při stále vyšších rychlostech (až 100 Mbps). Kluzné kroužky SRC a SRD společnosti Deublin jsou zkonstruovány tak, aby minimalizovaly jemné nečistoty, které jsou kritické pro integritu přenosu dat, a aby chránily před zvýšeným vlivem elektromagnetického rušení (EMI), které působí v mnoha výrobních prostředích. 

Kombinace s rotačními spojkami pro tekutá média

Jako přední světový výrobce rotačních přívodů tekutých médií je společnost Deublin rovněž schopna kombinovat elektrické sběrné kroužky se spojkami pro tekutá média, které navíc umožňují průchod vzduchu, hydraulické kapaliny, vody a dalších tekutých médií jedním nebo několika kanály.

Kontakt

Manažer produktu

Radek Adam
Tel. +420-547 125 322
adam@bibus.cz

Prodejní technik

Martin Židlík
Tel. +420-547 125 303
zidlik@bibus.cz