Kuličkové a trapézové šrouby

V současné době se jako jedna z několika možných alternativ využívá ve stavbě strojů pro realizaci přímočarých posuvů elektromechanická posuvová soustava tvořená servomotorem s kuličkovým šroubem a maticí. Princip kuličkového šroubu a matice je znám více než sto let.

Aby se ve vlastním pohybovém šroubu zmenšilo opotřebení závitů a zlepšila se účinnost, zavedly se se šrouby a matice se třením valivým. Jejich účinnost bývá 90 % i více. Šroub a matice jsou ocelové, povrchy závitů kalené a broušené. Závity jsou vyrobeny s velkou přesností, dovolená úchylka stoupání bývá např. 0,002 mm na 100 mm. K hlavním přednostem kuličkového šroubu a matice patří vysoká účinnost, minimální oteplování během provozu, možnost úplného odstranění vůle a možnost vytvoření předpětí (vysoká tuhost a přesnost), malé opotřebení a tím vysoká životnost, potlačení vzniku trhavých pohybů či možnost převodu přímočarého pohybu na rotační. Výrobce kuličkových šroubů THOMSON NEFF používá obvykle dvě provedení profilu drážky pro odvalování kuliček a šroubu matice. Prvním je gotický profil, kdy se toto provedení používá nejčastěji pro jeho výhody. Druhým je kruhový profil. U tohoto provedení je výroba jednodušší, má však horší účinnost ‒ dochází k většímu zatížení kuliček vlivem malého úhlu styku.

Kontakt

Manažer produktu

Jaroslav Salajka
Tel. +420-547 125 304
salajka@bibus.cz

Prodejní technik

Petra Staňková
Tel. +420-547 125 318
stankova@bibus.cz