Obalový průmysl

Hodnota světového trhu obalů každým rokem neustále roste. Tento trh lze rozdělit na čtyři hlavní kategorie, v závislosti na materiálech použitých k výrobě:

  • obaly z papíru/lepenky,
  • obaly z umělých hmot,
  • obaly ze skla,
  • obaly z kovu.

Největší podíl na trhu má průmysl obalů z umělých hmot a lze předpokládat že, se tento trend pravděpodobně udrží.

Nejčetnějšími uživateli řešení tohoto typu jsou výrobci potravin a nápojů, kteří jsou nuceni každý svůj výrobek správně zabezpečit podle příslušných standardů.

Obaly v potravinářském průmyslu představují téměř 60 % všech řešení v oblasti obalů a balicích strojů. Protože se tento trh vyznačuje poměrně velkou stabilitou a tendencí k růstu, stal se velice atraktivním a je charakterizován silným konkurenčním prostředím. Klíčovým faktorem, umožňujícím dosažení konkurenční převahy v oblasti obalů, je vysoký stupeň automatizace balicích linek, které umožní získat vysokou výkonnost a optimalizaci výrobních nákladů. Je však nutno mít na zřeteli, že nárůst výkonnosti zvyšuje také četnost výskytu poruch zařízení a z nich vyplývajících prostojů. Proto se také všechna zařízení průmyslové automatizace, používaná v obalovém průmyslu, musí vyznačovat vysokým stupněm inovativnosti a zároveň jednoduchostí při opravách.

Ve své nabídce máme širokou škálu příslušných řešení pro použití v průmyslu obalů a balicích strojů. V této oblasti máme komponenty od firmy Thomson, která má velké zkušeností s konfigurací optimálních řešení pro balicí průmysl, mimo jiné v oblasti elektrických servomotorů, lineárních pohonů a rozmanité lineární techniky. Komponenty Thomson mají uplatnění v balicích strojích, jako jsou omotávačky, stroje k balení do kartonů nebo plnicí stroje. Seznamte se prosím s naší nabídkou.