Ventily pro výbušná prostředí ARGO HYTOS

V segmentu chemického, pedochemického nebo důlního průmyslu se vyskytují nebezpečné výbušné směsí ve formě směsí plynů, výparů, mlhy a prachu. Je proto nezbytné zajistit vysokou úroveň ochrany proti výbuchu na každém mechanickém či elektrickém prvku, používaném v těchto prostorách. Správným návrhem pak lze snížit riziko hromadění energie, což vede k zamezení potenciálnímu nebezpeční vznětu výbušné směsi. Typicky nejzahřívanějším místem solenoidových rozvaděčů je samotná cívka. 

Ventily pro výbušná prostředí jsou používány v souladu s normou ATEX. Elektromagnety rozváděčů a sedlových ventilů mají nízké povrchové teploty a stabilní těleso. Argo-Hytos užívá na dvou druhů zvýšené ochrany elektrických částí ventilu: typ “Ex e“ (zvýšená ochrana připojovacích svorek na DC cívkách) a “Ex mb“ (zapouzdření cívek s usměrňovačem).

Hydraulický výkon ventilů určených pro výbušné prostředí je obvykle nižší než výkon běžných ventilů. Argo-Hytos však se svými značnými zkušenostmi a moderními výrobními metodami, dosáhl vysokých provozních tlaků a průtoků také u ATEX série.

K dispozici je velký výběr typů šoupátek rozváděčů. Elektrohydraulicky ovládané rozváděče jsou dvoustupňové nepřímo řízené ventily s interně nebo externě napájeným pilotním ventilem. Dvoucestné a třícestné sedlové rozváděče zaručují těsné uzavření. U rozváděčů a sedlových ventilů jsou k dispozici různá ruční nouzová ovládání [zdroj].

Design

 • Modulární ventily jsou k dispozici ve 4 velikostech: 06 (D03), 10 (D05), 16 (D07), 25 (D08) ISO 4401
 • Vestavné sedlové ventily pro jmenovité světlosti 08 and 10
 • Možnost zapojení v speciálního ručního bajonetového ovládání pro nouzové účely
 • Aretace funkci u modulárních rozvaděčů
 • Splnění požadavků na odolnost proti rázům i vibracím

Výhody a benefity

 • Solenoidové řešení One4All je vhodné pro třídy T4/5/6, pro oblasti těžby, výskytu plynu či oleje s prachem
 • Cívky jsou zaměnitelné mezi modulárními a vestavnými ventily
 • Stabilní výkon v různorodých pracovních podmínkách
 • Vysoký hydraulický výkon
 • Řada ventilů CETOP + SIC s robustní konstrukcí vykazuje životnost 10 miliónů cyklů
 • Vestavné ventily vykazují nulové tlakové ztráty i při 420 barech
 • Těsnění pro oleje o vysokých teplotách a prostředí vysokých teplot je zahnuto ve standardu
 • Svorkovnice pro jednoduchou a bezpečnou instalaci kabeláže
 • Zvýšená ochrana povrchu 520h dle. dle DIN 9227 standardem

Kontakt

Manažer produktu

Josef Poul
Tel. +420-547 125 326
poul@bibus.cz

Manažer produktu

Libor Štourač
Tel. +420-547 125 323
stourac@bibus.cz

Manažer produktu

Radim Poledník
Tel. +420-547 125 328
polednik@bibus.cz