Hydraulické komponenty ARGO HYTOS

Skupina ARGO HYTOS je tradičním výrobcem hydraulických prvků v České republice. Svým dlouholetým know-how a mnoha patenty si vybudovala vysoké renomé jak na našem, tak i na zahraničním trhu. BIBUS s.r.o. jako obchodní partner nabízí široké portfolio výrobků s technickým poradenstvím pro vaše aplikace.

Ventilová technika ARGO HYTOS

Hydraulické rozvaděče

Hydraulické ventily umožňující změnu směru toku kapaliny, respektive změnu pohybu spotřebičů nebo jejich zastavení.

 • Dvoupolohové a třípolohové provedení
 • Ovládání elektromagnety (např. RPE3-04, RPE3-06), pneumaticky, mechanicky pákou (např. RPR3-04, RPR3-06) nebo v případě vysokých průtoků pilotním ventilem
 • Šoupátkové rozvaděče s tělesem pro připojení na desku (připojovací obrazec dle ISO 4401 - CETOP), možnost doplnění o snímání polohy šoupátka
 • Vestavné šoupátkové rozvaděče určené pro vestavbu do modulové desky nebo řídícího bloku (řada SD2E)
 • Vestavné sedlové ventily s nízkými objemovými ztrátami
 • Sekční rozvaděče pro horizontální sdružování RPEK1-03, pro průtoky do 20 l/min lze navrhnout a vyrobit kompaktní sestavu ventilů na míru

Jednosměrné ventily

Sedlové ventily zajišťující průtok kapaliny v jednom směru. Volbou tuhosti pružiny která tlačí na kuželku lze docílit mírného přetlaku v systému.

 • Provedení pro vestavbu do potrubí, bloku, nebo vestavěné do modulové desky
 • Hydraulické zámky – řízené otevírání v závěrném směru, vhodné pro zajištění polohy zátěže
 • Zpětné ventily
 • Logické ventily – zajišťují logické funkce v obvodu

Tlakové a redukční ventily

Tlakové ventily regulují tlak v systému a tím i síly nebo kroutící momenty ve spotřebičích

 • Tlakové přepouštěcí ventily – využívány jako pojistné ventily v obvodech, přímo nebo nepřímo řízené
 • Tlakové přepouštěcí ventily s certifikací PED – pro ochranu systémů s nebezpečnými prvky (např. hydraulickými akumulátory)
 • Tlakové redukční ventily – udržují konstantní tlak za ventilem, přímo nebo nepřímo řízené
 • Tlakové odpojovací ventily – slouží k udržování natlakovaného hydraulického akumulátoru

Spouštěcí brzdící ventily

Brzdící ventily zajišťují řízené spouštění zátěže tam, kde zátěžná síla působí negativně. Dojde-li k poškození potrubí, ventil zablokuje pohyb spotřebiče.

 • Provedení částečně vyvážené, zcela vyvážení, s interní drenáží

Škrtící ventily

Škrtící ventily umožňují regualci průtoku média a tím i změnu rychlosti pohybu spotřebiče. Ventily se stabilizací tlakového spádu umožňují stabilizovat rychlost spotřebiče nezávisle na práci čerpadla.

 • Škrtící ventily s dvoucestnou a třícestnou stabilizací tlakového spádu nebo bez stabilizace
 • Děliče průtoku – ve stanoveném poměru dělí průtok ke spotřebičům

Proporcionální technika

 • Proporcionální ventily regulují tlak a průtok plynule v celém rozsahu hodnot
 • Řídící elektronika je buď součástí ventilu nebo externě umístěna v řízení celého systému
 • Proporcionální rozvaděče, proporcionální tlakové ventily, elektrické jednotky pro řízení proporcionálních ventilů

Připojovací desky a bloky

Připojovací desky a bloky slouží k propojení hydraulických obvodů. Ventily jsou buď upevněny na plochách bloku, nebo vestavěny uvnitř. Kombinací těchto prvků tak lze vytvořit různé řídící funkce v obvodu.

 • Standardní bloky – připojovací obrazce dle normy ISO 4401 (CETOP)
 • Možnost výroby bloku pro konkrétní aplikaci
 • Podle tlaku v systému jsou použity různé materiály – slitina hliníku, šedá litina, ocel

Kontakt

Manažer produktu

Josef Poul
Tel. +420-547 125 326
poul@bibus.cz

Manažer produktu

Libor Štourač
Tel. +420-547 125 323
stourac@bibus.cz

Manažer produktu

Radim Poledník
Tel. +420-547 125 328
polednik@bibus.cz