Elektronické průtokoměry CKD

Malý snímač průtoku - modelová řada FSM2

Modelová řada FSM byla přidána do této nové pokrokové modelové řady. Rozsah byl rozšířen na 1000 l/min při zachování vynikající schopnosti odezvy. Možnost použití byla velmi zdokonalena pomocí dvojitého a dvoubarevného indikátoru, který zvyšuje provozuschopnost a automatickou referenční funkci. Hodnota je dále zvýšena z důvodu možnosti obousměrného měření.

  • Kompaktní i při velkém průtoku – U typů 500 a 1000 ℓ/min se velikost těla zmenšila o 30 % ve srovnání s konvenčními modely, čímž bylo dosaženo vysokého zmenšení.
  • Nevyžaduje se přímá část potrubí – Vzhledem k tomu, že je zabudován mechanismus usměrňovače, nejsou vyžadovány přímé části potrubí ani na straně proti proudu, ani na straně po proudu, což umožňuje instalaci kdekoli.
  • Obousměrné měření – Směr průtoku lze náhodně nastavit pro měření s integrovaným obousměrným typem displeje.
  • Vysokorychlostní odezva – Platinový snímací čip vyrobený mikroobráběním na bázi křemíku dosahuje doby odezvy 50 m/s.
  • Specifikace pro čisté prostory – P70 (proti tvorbě prachu) a P80 (specifikace se zákazem používání oleje) jsou standardně k dispozici. Ideální pro aplikace výroby polovodičů a tekutých krystalů.

 

 

Manažer produktu

Zdeněk Kyjovský
Tel. +420-547 125 312
kyjovsky@bibus.cz

Prodejní technik

Libor Gajdušek
Tel. +420-547 125 332
gajdusek@bibus.cz