Filtrace vzduchu

V oblasti filtrace je sotva něco důležitější než je filtrace vzduchu. Proto Vám nabízíme kompletní program produktů i pro tuto část filtrace. Naše přístroje a zařízení pro filtraci vzduchu a plynů zvyšují produktivitu a bezpečnost na pracovišti, umožňují zpětné využití odfiltrovaných produktů a v neposlední řadě přinášejí ochranu životního prostředí.

» Vzduchové filtrační vložky

Vzduchové filtrační vložky pro odstranění prachu ze vzduchu a plynů se využívají skoro ve všech odvětvích průmyslu. Proto Vám nabízíme plnou paletu produktů, ve všech tvarových a materiálových provedeních. Mezi výjimky nepatří ani vzduchové filtrační vložky vhodné do výbušného prostředí.

» Kompletní systém na filtraci vzduchu

Ekologicky a ekonomicky přesvědčivá řešení pro bezpečné odstranění prachu a čisté procesní výkony. S rozsáhlou inženýrskou kompetencí a přes 40.

» Separátory olejové mlhy

Odstranění aerosolů z pracovního prostoru výrobního zařízení, pro zdravější a bezpečnější ovzduší ve vašem provozu.

Kontakt

Manažer produktu

Radek Adam
Tel. +420-547 125 322
adam@bibus.cz

Prodejní technik

Filip Střechovský
Tel. +420-547 125 315
strechovsky@bibus.cz
Certifikát Filtration Group