Pružinové spojky a brzdy Warner

Úvod
Pružinové spojky a brzdy nabízené firmou WARNER ELECTRIC jsou vyrobeny a vyvíjeny s použitím nejmodernějších technologií. Koncepční analýza se provádí využitím 3D softwaru. Náš systém kvality odpovídá požadavkům ISO-9001. Systém kvality má extrémní důležitost v našem úsilí o dosažení naprosté spokojenosti zákazníků.

Technologie práškových kovů
Technologie práškových kovů se používá pro spojky a brzdy více než 20 let. Za normálních provozních podmínek nevyžaduje tento materiál vyrobený z olejem impregnovaného porézního kovu mazání. Následkem rozsáhlého výzkumu můžeme nabídnout možnosti pro různé třídy olejů.

Vysoký poměr krouticí moment/velikost
Pružinové spojky/brzdy nabízejí významné výhody, pokud se jedná o poměry krouticího momentu k velikosti spojky při porovnání s jinými zařízeními pro přenos krouticích momentů. Hodnota krouticího momentu pružinové spojky se stanoví pomocí průřezové pevnosti pružiny. Krouticí moment o velikosti 560 Nm je zajištěn spojkou pouze o průměru 125 mm.

Kontakt

Manažer produktu

Karel Pleva
Tel. +420-547 125 329
pleva@bibus.cz

Prodejní technik

Ondřej Gazda
Tel. +420-547 125 305
gazda@bibus.cz