Volnoběžné spojky a zpětné brzdy Stieber

V oboru volnoběžných spojek máme rozsáhlé možnosti díky dlouhodobým zkušenostem našeho týmu kvalifikovaných techniků. Při návrhu i ve výrobě vždy hledáme ta nejlepší řešení. Díky neustálému vývoji výrobků byla v průběhu let nalezena unikátní řešení:

  • Uzavřené volnoběžné spojky mazané a chlazené interním oběhem oleje bez potřeby čerpadla.
  • Volnoběžné spojky, které lze uvolnit ručně nebo pneumaticky.
  • Ireversibilní jednotky. Originální použití principu volnoběžné spojky a více než 3 000 speciálních provedení vyvinutých pro specifické požadavky zákazníků. Můžeme dodat cokoli od 0,8 po 1,7 miliónu Nm, takže si můžete být jisti, že nalezneme to nejlepší řešení pro jakoukoliv aplikaci.

Volnoběžné spojky jsou směrové spojky, což znamená, že se spínají a uvolňují automaticky v závislosti na relativním směru otáčení hnací a hnané strany. Praktické aplikace tohoto principu:

  • Volnoběžná spojka pro pohony pohánějící více strojů nebo pro oddělení setrvačnosti hmoty hnaného stroje od hnacího stroje po jeho vypnutí.
  • Indexovací spojka, která otáčí hřídelí po jednotlivých krocích pro dosažení indexovaného posuvu nebo proměnlivé rychlosti materiálu.
  • Zajištění proti zpětnému chodu pro zabránění zpětnému otáčení hřídele stroje. V tomto případě působí volnoběžná spojka jako brzda.
Základní provedení

válečkový typ „ROLLER TYPE“
– především pro použití jako volnoběžné a indexovací spojky

rozpěrnými segmenty „SPRAG TYPE“
– především pro použití jako zpětné brzdy
– dostupné také v BEZKONTAKTNÍM provedení pro vyšší otáčky

Kontakt

Manažer produktu

Karel Pleva
Tel. +420-547 125 329
pleva@bibus.cz

Prodejní technik

Ondřej Gazda
Tel. +420-547 125 305
gazda@bibus.cz