Inteligentní spojky R+W

Doposud byl sběr dat v reálném čase v technologii pohonů obzvláště náročný, protože rotující pohonné jednotky byly obtížně přístupné pomocí kabeláže a přístrojového vybavení. Ale s inteligentní spojkou R + W je tento problém minulosti!

 

„Spojka s integrovanou měřicí elektronikou zvyšující celkovou kvalitu systému!“

 

Stejně jako mechanické spojky, inteligentní spojku lze nainstalovat rychle a snadno a integrovat do stávajících systémů. Alternativně, technologií senzoru lze dovybavit spojky, které již byly nainstalovány.

Technologie senzoru měří různé parametry jako je točivý moment, rychlost, vibrace a axiální zatížení přímo ve spojce, které pak interní elektronika současně přenáší na  bezdrátově připojené mobilním zařízení.

Mechanické vlastnosti spojky nejsou ovlivněny: může i nadále kompenzovat paralelní, úhlové a axiální vychýlení při přesném přenosu rotačního pohybu.

Technické specifikace spojky

Technologii lze integrovat do následujících spojek:

Vlastnosti

 • Měření několika proměnných
 • Odchylka měření <1% (točivý moment)
 • Integrovaný měřicí zesilovač
 • Data přenášená bezdrátově na mobilní zařízení přes aplikaci nebo PC přes bránu
 • Export dat ve formátu .CSV prostřednictvím aplikace
 • Měřitelné proměnné
  - točivý moment
  - otáčky§ Utahovací moment
  - vibrace
 • Volitelně: axiální síly v tlaku / tahu  - použitelné pouze u tuhých spojů

Specifikace:

 • Napájení prostřednictvím integrované baterie nebo indukčního nabíjení (k dispozici od roku 2021)
 • Vzorkovací frekvence 500 Hz
 • Přenos dat do 500 Hz
 • Otáčky  až 3000 ot / min

Specifikace baterie

 • Kapacita: 2500 mA
 • výdrž baterie
 • Streamování: 2-3 dny
 • Vysílání: 7 dní
 • v režimu  úspory energie: 1 rok
 • Nabíjení kabelem
 • Nabíjecí napětí: 5V
 • Doba nabíjení: 2-3 hodiny

Neexistuje žádný limit na velikost točivého momentu, který se může měřit. Záleží na tom, jaký točivý moment může přenášet spojka do které je technologie zabudována. Může samozřejmě také měřit přetížení. Existuje však limit otáček, který je 3000 ot/min.

Systém měření inteligentní spojky

Senzor

Standardní systém měří točivý moment a rychlost s možností odemčení akcelerace.

 

Aplikace

Standardní aplikace R+W zobrazuje a zaznamenává údaje o výkonu. Aplikace se také využívá ke konfiguraci brány.

 

Brána

Brána R+W podporuje bezdrátový přenos signálů senzorů ze spojení do následných systémů pro měření, řízení a zpracování dat.

 

Kontakt

Manažer produktu

Radek Adam
Tel. +420-547 125 322
adam@bibus.cz

Prodejní technik

Petra Staňková
Tel. +420-547 125 318
stankova@bibus.cz