Transmisní hřídele

Vlastnosti:

 • Kompenzace  úhlových odchylek, radiální nesouososti a axiálních odchylek spojovaných hřídelí
 • Nulová vůle a torzní tuhost
 • Schopné překlenout velké vzdálenosti
 • Nepožadováno žádné nosné ložisko
 • Prostřední trubku lze demontovat pro usnadnění montáže

Aplikace:

Překlenutí velkých axiálních vzdáleností

 • Paletizátory
 • Šroubové zvedací systémy
 • Lineární moduly s více osami
 • Tiskařské stroje
 • Stroje na zpracování papíroviny
 • Balicí stroje
 • Dopravníkové systémy
 • Textilní stroje
 • Jeřábové portály
 • Automatické montážní systémy
 • Stroje na zpracování dřeva
 • Potravinářské stroje

Kontakt

Manažer produktu

Radek Adam
Tel. +420-547 125 322
adam@bibus.cz

Prodejní technik

Petra Staňková
Tel. +420-547 125 318
stankova@bibus.cz