Vřetenové převodovky Thomson

Vřetenové, zdvihové, šroubové převodovky MULI®, JUMBO® jsou symbolem spolehlivosti a univerzálnosti. Technicky propracované obdélníkové těleso převodovky se snadnou montáží lze pomocí široké řady příslušenství snadno rozšířit na rozsáhlé zvedací systémy. Další důležitou částí vřetenové převodovky THOMSON je přesný pohon s trapézovým nebo kuličkovým šroubem naší vlastní výroby, který se vyznačuje vysokou kvalitou.

  • Vyčerpávající portfolio nabízí široký sortiment typů a velikostí převodů, které umožňují přemísťování těžkých břemen při vysokých rychlostech.
  • Důsledně kontrolovaná kvalita použitých komponent, optimalizovaná výroba a servis THOMSON BUSINESS zaručují plynulé a spolehlivé použití vašeho stroje.
  • Provedeme za vás veškerý návrh zvedacího systému, včetně technologie pohonu, a tím budete ušetřeni časově náročného pořizování mnoha jednotlivých komponent.

Kuličkový nebo trapézový šroub

Srdcem každé převodovky je přesný kuličkový nebo trapézový šroub. Varianta s trapézovým šroubem (v dobrém poměru cena/výkon) je obecně volena pro těžší provozní podmínky. Doménou kuličkového šroubu jsou delší pracovní cykly, vysoká přesnost polohy a vyšší efektivita. Tubus šroubu je hliníkový (Muli 0 až 2) nebo z vysoce odolné sférické grafitové litiny (Muli 3 a vyšší), která je stabilnější, zvláště při vyšších teplotách. To poskytuje bezpečnostní rezervu i za těžkých podmínek. 

Všechny modely jsou navrhovány jak pro tažnou, tak pro tlačnou sílu a s funkcí nezávislou na poloze. Standardizovaný montážní materiál a předvrtané otvory pro příruby umožňují snadnou instalaci motoru, převodovky a enkodéru. Synchronizace několika převodovek je velmi jednoduchá.

Základní technická data

Modelové verze

Převodovky jsou vyráběny ve verzích R, N a V. Ve verzi R je rotační pohyb šroubu převáděn na lineární pohyb pohybující se maticí. Šroub je fixován klínem ke šnekovému kolu v převodovém ústrojí. Verze V s omezujícím počátečním krouticím momentem se doporučuje tam, kde není možné trvalé externí připojení šroubu k zátěži. Rotace převodovky je převáděna na axiální pohyb šroubu, který se pohybuje ve šroubovém tubusu. Zátěž je připevněna na konci šroubu. Verze N eliminuje počáteční krouticí moment trvalým připojením šroubu k zátěži. Ve verzích N a V je namontován tzv. stop límec, který zabraňuje vytočení šroubu z převodovky. Pro trapézové šrouby lze stop límec doobjednat. Trapézové šrouby nabízejí omezenou možnost využití samosvorné funkce, která závisí však na různých parametrech: převodovém poměru, typu mazání, parametrech tření, míře stoupání závitu, pracovní pozici a okolních vlivech, jako je např. vysoká/nízká teplota, vibrace atd. Z tohoto důvodu nejsou samosvorné verze s kuličkovým šroubem a trapézovým šroubem s velkým stoupáním závitu. V těchto případech se doporučuje použití vhodné brzdy nebo motoru s brzdou. Omezená samosvornost se předpokládá u trapézového šroubu při menším stoupání.

Nouzový ruční pohon je možný dvoupaprskovým kolem z odlévaného hliníku RN9501, který je leštěný, s kónickým držadlem z černého plastu a se středovým klínovým spojením.

Mazání

Převodovka je mazána v jednom bodě. Mazací tuk je aplikován mazacími otvory umístěnými v radiální ose pouzdra a zajištuje nižší tření a prodloužení mazacích cyklů i životnosti, zvláště v případě delších zdvihů. Axiální kuličková ložiska poskytují ve všech verzích bezpečnou rezervu, a tím zvyšují životnost. Údržba převodovek Thomson Neff, ať už ruční nebo automatická, je velice snadná.

Zatížení pro jednotlivé typy

Modelová řada převodovek typu Muli 0 až Muli 5 je vyráběna pro zatížení 2,5–100 kN. V této variantě můžeme volit mezi verzemi N a V pro trapézové šrouby a verzi N pro kuličkové šrouby. Typy Jumbo 1 až Jumbo 5 jsou konstruovány pro zatížení 150–500 kN s možností volby trapézového nebo kuličkového šroubu ve verzi R.

Převodový poměr

Převodový poměr H (vyšší rychlost) dosahuje na jednu celou otáčku hřídele zdvihu 1 mm. Rychlost je 1 500 mm.min-1 při 1 500 m-1. Převodovka s kuličkovým šroubem dosahuje zdvihu v rozpětí 1 071 mm.min-1 až 2 124 mm.min-1 v závislosti na velikosti a stoupání závitu. Při nižším převodu (L) znamená jedna otáčka šroubu zdvih o 0,25 mm, tzn. lineární rychlost 375 mm.min-1 při 1 500 m-1. Kuličkový šroub dosahuje zdvihu mezi 312 mm.min-1 až 535 mm.min-1 v závislosti na velikosti a stoupání závitu.

Tolerance a vůle

Axiální vůle při proměnné zátěži je u trapézových šroubů do 0,4 mm (DIN 103), tolerance přímosti 0,3 až 1,5 mm.m-1. U kuličkových šroubů je to do 0,08 mm, s tolerancí přímosti 0,08 m-1 nad délku 1 000 mm. Boční síly, které se mohou objevit, lze eliminovat externím vedením.

Matice

Do pohonné jednotky s větší provozní frekvencí je vhodná bronzová matice, která má dobré vlastnosti proti opotřebení. Mohou být použity jako pojistné matice v kombinaci s nerezovými šrouby. Bronzové matice EFM a kuličkové matice KGF-N mají stejné rozměry, mohou tedy pracovat s příslušnými adaptéry společně. Přírubové matice KGF-N a KGF-D s montážními a mazacími otvory a s profilovým těsněním zabraňují úniku maziva a pronikání nečistot do šroubu. Míru opotřebení pohybové matice lze zjistit vizuálně bez nutnosti demontáže, použitím pojistné matice SFM.

Nabídka širokého sortimentu příslušenství převodovek Thomson Neff zahrnuje vše, co je třeba k instalaci těchto zařízení, včetně třífázových motorů DRS a servomotorů AKM. Převodovky Thomson NEFF mají vysokou kvalitu všech použitých částí a spolehlivý a hladký chod zařízení.

Kontakt

Manažer produktu

Jaroslav Salajka
Tel. +420-547 125 304
salajka@bibus.cz

Prodejní technik

Petra Staňková
Tel. +420-547 125 318
stankova@bibus.cz

CAD soubory

Online výběr produktů