Segmentový měřící válec FMS-segFORCE

Chcete měřit napětí jednotlivých paralelních řezů ve vaší řezačce / převíječce? 
Vidět profil napětí v celé šířce materiálu?

Pak je pro vás správným řešením flexibilní segmentový měřicí válec FMS-segFORCE

 

Vlastnosti

 • Monitorování nejmenších odchylek napětí od segmentu k segmentu. 
 • Konfigurace na míru 
 • Snadná dodatečná montáž a instalace 
 • Snadná integrace systému pomocí rozhraní PROFINET 
 • Vysoká citlivost, široký měřicí rozsah 
 • Plná flexibilita z hlediska množství, šířky a polohy segmentů, různé jmenovité síly, plný rozsah možností povrchu válce 
 • Flexibilní možnosti instalace, individuální celková délka, jednoduchá výměna standardního napínacího válce, identická dráha pásu 
 • Rozhraní PROFINET pro zpracování dat a zobrazení prostřednictvím PLC 

Výhody segmentového válce pro...

... řezací stroj / převíječku 

 • Rychlá detekce chyby navíjení nebo poruchy frikční hřídele 
 • Přehledné zobrazení různých hodnot napětí jednotlivých řezů 

... povlakování / laminace

 • Profil napětí pro lepší kontrolu procesu 
 • Rychlá detekce a eliminace závad a poruch souvisejících s procesem nebo materiálem 

Využití segmentového válce v řezačce / převíječce

Měřicí válec FMS-segFORCE nyní nabízí výrobcům a konstruktérům strojů v oblasti zpracovatelského průmyslu možnost přesného měření napětí jednotlivých řezů řezačky. Zejména u velmi tenkých a roztažitelných materiálů nebo u kompaktních strojů, u kterých jsou kladeny nejvyšší nároky na technologii.  

 • Sledování napětí jednotlivých řezů 
 • Vysoká flexibilita z hlediska počtu segmentů, šířky a polohy. 
 • Rychlá detekce chyby navíjení nebo poruchy frikční hřídele 
 • Přehledné zobrazení různých hodnot napětí jednotlivých pásů. 
 • Monitorování napětí až ve 40 místech 

Schéma dvou měřicích válců v podélné řezačce / převíječce. Zřetelně je vidět posun jednotlivých měřících segmentů od jednoho k druhému. Minimální odchylky v napětí mezi jednotlivými řezy jsou rychle viditelné, viz obázek vlevo.

Povlakování a laminace se segmentovými válci

Díky až 50 měřicím místům po celé šířce materiálu poskytuje měřicí válec FMS-segFORCE velmi vysoké rozlišení hodnot napětí. To jsou nejlepší předpoklady pro zpracování velmi citlivých materiálů nebo procesů (sběr procesních dat, digitální protokol válce, průmysl 4.0). 

Údaje jednotlivých segmentů se zobrazují v tzv. profilu napětí. Díky tomu lze na první pohled učinit kvalifikované prohlášení o kvalitě procesu nebo materiálu. V průběhu času lze snadno identifikovat závady a poruchy související s procesem nebo materiálem. Tyto informace mohou pomoci lépe pochopit proces a podle toho optimalizovat celou výrobu. 

 • Až 50 měřicích bodů podél jednoho válce 
 • Vysoká citlivost 
 • Profil napětí pro lepší pochopení procesu 
 • Rychlá detekce a eliminace závad a poruch souvisejících s procesem nebo materiálem. 
 • Rychlé vyhodnocení kvality dodaných vstupních rolí 

Manažer produktu

Martin Báča
Tel. +420-547 125 320 
baca@bibus.cz

Prodejní technik

Zdeněk Kyjovský
Tel. +420-547 125 312
kyjovsky@bibus.cz